Temat

Prezydenci Kościoła

Od czasu ustanowienia Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich w 1830 r. szesnastu mężczyzn służyło jako prezydenci Kościoła. Święci w Dniach Ostatnich traktują każdego z tych mężczyzn jako proroka, który otrzymuje objawienia od Boga. Każdy z tych mężczyzn posiada unikalne talenty i dary, które pomagają Kościołowi rozwijać się w danym czasie i przygotować grunt pod przyszły wzrost.

Pierwszy prezydent Kościoła — Józef Smith — otrzymał upoważnienie do prowadzenia Kościoła od Jana Chrzciciela i od trzech Apostołów Chrystusa: Piotra, Jakuba i Jana, którzy osobiście otrzymali tę samą „moc i upoważnienie” od Jezusa Chrystusa ( Ew. Łukasza 9:1). Ci mężczyźni ukazali się jako aniołowie i nadali kapłaństwo Józefowi Smithowi. To samo kapłaństwo było przekazywane w nieprzerwanym łańcuchu aż do obecnego prezydenta Kościoła — Thomasa S. Monsona.

Poniżej znajdują się krótkie biografie wszystkich prezydentów Kościoła.

 

 

Józef Smith

 • Lata prezydentury: 1832–1844
 • Data urodzenia: 23 grudnia 1805 r.
 • Data śmierci: 27 czerwca 1844 r.

Urodzony 23 grudnia 1805 roku w Sharon, w stanie Vermont Józef Smith junior byłpiątym z jedenaściorga dzieci Josepha Smitha i Lucy Mack. Pracował na rodzinnejfarmie w Vermont, a następnie w zachodniej części stanu Nowy Jork. W 1820 r. w Palmyrze w stanie NowyJork Józef Smith zobaczył w wizji Boga Ojca i Jezusa Chrystusa. Mocą objawienia przetłumaczył i opublikował Księgę Mormona, zorganizował Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich w dniu 6 kwietnia 1830 r. i otrzymywał objawienia do prowadzenia Kościoła. Pod jego przywództwem Święci w Dniach ostatnich założyli osady w stanach Ohio, Missouri i Illinois. Józef Smith i jego brat Hyrum zostali zabici przez motłoch 27 czerwca 1844 r. w Carthage w stanie Illinois.

Aby zapoznać się z bardziej szczegółową biografią Józefa Smitha, kliknij tutaj.

Brigham Young

 • Lata prezydentury: 1847–1877
 • Data urodzenia: 1 czerwca 1801 r.
 • Data śmierci: 29 sierpnia 1877 r.

Brigham Young urodził się 1 czerwca 1801 roku w Whitingham w stanie Vermont. W 1835 r, w trzy lata po przystąpieniu do Kościoła, został powołany doKworum Dwunastu Apostołów. Jako następca Józefa Smitha poprowadził migrację na zachód w latach 1846–1847 do Gór Skalistych i tam założył Salt Lake City. Został poparty jako prezydent Kościoła 27 grudnia 1847 roku. Będąc prezydentem Kościoła i gubernatorem terytorium Utah, utworzył wiele osad Świętych w Dniach Ostatnich w Utah i na zachodzie Ameryki. Pod jego kierunkiem rozpoczęto budowę świątyń w Salt Lake, St. George i Logan w stanie Utah. Doprowadził telegraf i linię kolejową do stanu Utah i zachęcał do współpracy przemysłowej wśród Świętych w Dniach Ostatnich. Zmarł 29 sierpnia 1877 r. w Salt Lake City, po prawie 30 latach sprawowania funkcji Prezydenta Kościoła.

 Aby zapoznać się z bardziej szczegółową biografią Brighama Younga, kliknij tutaj.

John Taylor

 • Lata prezydentury: 1880–1887
 • Data urodzenia: 1 listopada 1808 r.
 • Data śmierci: 25 lipca 1887 r.

John Taylor urodził się 1 listopada 1808 roku w Milnthorpe w Westmorland w Anglii. W 1832 r. wyemigrował do Toronto w Kanadzie. Był bednarzem i niepełnoetatowym duchownym metodystów. Do Kościoła przyłączył się wraz z żoną w 1836 r. Dwa lata później został apostołem i miał przywilej ściśle współpracować z Józefem Smithem i Brighamem Youngiem. W czerwcu 1844 roku John Taylor towarzyszył Józefowi Smithowi w Carthage w stanie Illinois i został poważnie ranny, gdy Józef Smith został zabity. 10 października 1880 r. został poparty jako prezydent Kościoła. Podczas swojej służby Prezydent Taylor ustanowił mormońskie kolonie w Wyoming, Kolorado, Arizonie, w Kanadzie i Meksyku, nadzorował ogólnoświatowe wprowadzenie programu Organizacji Podstawowej dla dzieci i zatwierdził Perłę Wielkiej Wartości na pismo święte. Zmarł 25 lipca 1887 r. w Kaysville w stanie Utah.

Wilford Woodruff

 • Lata prezydentury: 1887–1898
 • Data urodzenia: 1 marca 1807 r.
 • Data śmierci: 2 września 1898 r.

Wilford Woodruf, urodzony 1 marca 1807 r. i wychowany w Connecticut, był z zawodu młynarzem. Przyłączył się do kościoła w 1833 r. i służył na dwóch misjach zanim został ustanowiony apostołem w 1839 r. Jako członek Kworum Dwunastu ukończył cztery dodatkowe misje, przewodniczył świątyni St. George w stanie Utah i przez sześć lat służył jako historyk Kościoła. Został poparty jako prezydent Kościoła dnia 7 kwietnia 1889 r. Podczas swojej służby poświęcił świątynie w Salt Lake City i Manti w stanie Utah, nadzorował założenie towarzystwa genealogicznego i podkreślał wartość prowadzenia dokumentacji historycznej. W 1890 r. po wielu rozważaniach i modlitwach Prezydent Woodruff otrzymał objawienie, że Święci w Dniach Ostatnich powinni zaprzestać praktykowania poligamii. Zmarł w San Francisco dnia 2 września 1898 r.

Lorenzo Snow

 • Lata prezydentury: 1898–1901
 • Data urodzenia: 3 kwietnia 1814 r.
 • Data śmierci: 10 października 1901 r.

Lorenzo Snow urodził się 3 kwietnia 1814 r. w mieście Mantua w stanie Ohio. Jako młodzieniec zajmował się studiami akademickimi, zdobywając szlify w języku hebrajskim i teologii, co doprowadziło do jego nawrócenia do Kościoła w 1836 r. Służył jako misjonarz i apostoł, zanim został prezydentem Kościoła 13 września 1898 r. Pomógł Kościołowi uporać się z wyzwaniami poprzednich dziesięcioleci. Rozszerzył działalność misjonarską i ustabilizował finanse Kościoła poprzez zachęcanie do płacenia dziesięciny. Będąc prezydentem Kościoła u zarania XX wieku, otworzył nową erę w historii Świętych w Dniach Ostatnich. Zmarł 10 października 1901 r. w Salt Lake City w wieku 87 lat.

Joseph F. Smith

 • Lata prezydentury: 1901–1918
 • Data urodzenia: 13 listopada 1838 r.
 • Data śmierci: 19 listopada 1918 r.

Joseph F. Smith urodził się 13 listopada 1838 roku w Far West w stanie Missouri. W 1844 r. jego ojciec Hyrum Smith został zamordowany razem z jego wujkiem Józefem Smithem. Młody Joseph F. Smith pomógł swojej matce Mary Fielding Smith w migracji do Utah w 1848 r. W latach 1865–1874 pracował we władzach ustawodawczych terytorium Utah, służył na wielu misjach i został prezydentem Kościoła 17 października 1901 r. Wprowadzając Kościół w XX wiek Joseph F. Smith sprawił, że Święci w Dniach Ostatnich bardziej doceniali wczesną historię Kościoła. Pracował, aby przybliżyć Kościół społeczeństwu, poprzez ochronę ważnych historycznych miejsc Kościoła w stanie Nowy Jork, Missouri i Illinois, budując biura dla odwiedzających i rozszerzając zasięg działania kościelnych systemów misjonarskich i edukacyjnych. Po 17 latach służby jako prezydent Kościoła Joseph F. Smith zmarł 19 listopada 1918 r. w Salt Lake City.

Heber J. Grant

 • Lata prezydentury: 1918–1945
 • Data urodzenia: 22 listopada 1856 r.
 • Data śmierci: 14 maja 1945 r.

Urodzony 22 listopada 1856 roku w Salt Lake City Heber Jeddy Grant był wychowywany przez owdowiałą matkę Rachel Grant. Zanim osiągnął 15. rok życia, rozpoczął pełną sukcesów karierę zawodową. Dziesięć lat później został powołany do Kworum Dwunastu Apostołów, w którym służył przez 37 lat. Po tym, gdy został prezydentem Kościoła 23 listopada 1918 r., poświęcił trzy nowe świątynie, rozwinął program pomocy wzajemnej i pomagał Świętym w Dniach Ostatnich zmierzyć się z tragedią II Wojny Światowej. Jego doświadczenie biznesmena umożliwiło mu modernizację organizacji i procedur Kościoła. Jego wysiłki misjonarskie, łącznie z prowadzonymi rozmowami i zawartymi przyjaźniami przyczyniły się do tego, że Kościół przyciągnął uwagę narodu. Heber J. Grant, po 27 latach służby jako prezydent, zmarł 14 maja 1945 r. w Salt Lake City.

George Albert Smith

 • Lata prezydentury: 1945–1951
 • Data urodzenia: 4 kwietnia 1870 r.
 • Data śmierci: 4 kwietnia 1951 r.

George Albert Smith urodził się 4 kwietnia 1870 r. w Salt Lake City. Jego ojciec John Henry Smith i dziadek George A. Smith byli doradcami prezydentów Kościoła. Mając 33 lata, gdy pracował w federalnym urzędzie ds. gruntów, został powołany do Kworum Dwunastu Apostołów. Pomimo nadszarpniętego zdrowia i słabego wzroku, uzyskał świetne wyniki jako przywódca Kościoła. Został prezydentem Kościoła 21 maja 1945 roku. Zorganizował zakrojoną na szeroką skalę humanitarną dla Europy po II Wojnie Światowej i był orędownikiem skautingu wśród Świętych w Dniach Ostatnich. George Albert Smith zmarł 4 kwietnia 1951 r. w Salt Lake City w dniu 81 urodzin, po sześciu latach prezydentury.

David O. McKay

 • Lata prezydentury: 1951–1970
 • Data urodzenia: 8 września 1873 r.
 • Data śmierci: 18 stycznia 1970 r.

David Oman McKay, urodzony 8 września 1873 roku, spędził młodość w Huntsville w stanie Utah. Studiował w Weber Stake Academy i na Uniwersytecie Utah, przygotowując się do kariery w szkolnictwie. Po zakończeniu edukacji i służby na misji, w 1901 r. poślubił swoją ukochaną z college’u — Emmę Ray Riggs. Pięć lat później, gdy miał 32 lat, został powołany na apostoła, a 9 kwietnia 1951 r. został prezydentem Kościoła. Rozszerzył wizję w kwestii światowej misji Kościoła i pod jego przewodnictwem zostały utworzone pierwsze paliki poza Stanami Zjednoczonymi. Umocnił również członków Kościoła, zwiększając nacisk na wartość życia rodzinnego i edukację. David O. McKay zmarł 18 stycznia 1970 r. w Salt Lake City, mając 96 lat, po 44 latach w Kworum Dwunastu Apostołów i 19 latach jako prezydent Kościoła.

Joseph Fielding Smith

 • Lata prezydentury: 1970–1972
 • Data urodzenia: 19 lipca 1876 r.
 • Data śmierci: 2 lipca 1972 r.

Joseph Fielding Smith, syn Josepha F. Smitha, urodził się 19 lipca 1876 roku w Salt Lake City i spędził całe swoje życie na służbie w Kościele. Przez prawie trzy czwarte wieku był misjonarzem, historykiem Kościoła, prezydentem Towarzystwa Genealogicznego Stanu Utah, prezydentem Świątyni Salt Lake, apostołem i prezydentem Kościoła. Został prezydentem Kościoła 23 stycznia 1970 roku, mając 93 lata. Jako jeden z najbardziej produktywnych pisarzy, Joseph Fielding Smith, wydał wiele książek i artykułów, pomagając Świętym w Dniach Ostatnich poszerzyć wiedzę o historii i doktrynach Kościoła. Podczas jego przewodnictwa praca misjonarska nadal się rozwijała, poświęcone zostały Świątynie Ogden i Provo, a czasopisma kościelne zostały skonsolidowane. Prezydent Smith zmarł 2 lipca 1972 r. w swoim domu w Salt Lake City.

Harold B. Lee

 • Lata prezydentury: 1972–1973
 • Data urodzenia: 28 marca 1899 r.
 • Data śmierci: 26 grudnia 1973 r.

Harold Bingham Lee urodził się 28 marca 1899 r. w Clifton w stanie Idaho i pracował w edukacji, biznesie i rządzie. Jako prezydent palika, w czasach Wielkiego Kryzysu, zainicjował program samowystarczalności i pomocy, który został przekształcony w kościelny system pomocy wzajemnej. Po powołaniu do Kworum Dwunastu Apostołów w 1941 r. kontynuował pracę nad programem pomocy wzajemnej i zainicjował zmiany organizacyjne, aby udoskonalić koordynację pomiędzy siedzibą główną Kościoła a zgromadzeniami Świętych w Dniach Ostatnich z całego świata. Te zmiany pomogły Kościołowi przygotować się na gwałtowny rozwój, który nastąpił w kolejnych dziesięcioleciach. Został prezydentem Kościoła 7 lipca 1972 roku. Często podróżował podczas swojej kadencji, która trwała zaledwie 18 miesięcy. Zmarł 26 grudnia 1973 r. w Salt Lake City.

Spencer W. Kimball

 • Lata prezydentury: 1973–1985
 • Data urodzenia: 28 marca 1895 r.
 • Data śmierci: 5 listopada 1985 r.

Spencer Wooley Kimball, urodzony 28 marca 1895 r. w Salt Lake City, dorastał w Thatcher w stanie Arizona. Po ukończeniu misji i poślubieniu Camilli Eyring osiedlił się w Safford w stanie Arizona, gdzie mieszkał ze swoją rodziną i prowadził działalność ubezpieczeniową. Został powołany na apostoła w 1943 r. i po przezwyciężeniu poważnych problemów zdrowotnych, 30 grudnia 1973 r., mając 78 lat, został prezydentem Kościoła. Z pełną energii determinacją prowadził Kościół podczas okresu wielkiego ożywienia i wzrostu. Podczas 12 lat jego prezydentury liczba działających świątyń podwoiła się, liczba misjonarzy zwiększyła się o 50 procent, a kapłaństwo zostało rozszerzone na wszystkich godnych mężczyzn należących do Kościoła. Zmarł w Salt Lake City dnia 5 listopada 1985 roku.

Ezra Taft Benson

 • Lata prezydentury: 1985–1994
 • Data urodzenia: 4 sierpnia 1899 r.
 • Data śmierci: 30 maja 1994 r.

Ezra Taft Benson, urodzony 4 sierpnia 1899 roku w Whitney w stanie Idaho, we wczesnym okresie życia nauczył się na rodzinnej farmie zasady ciężkiej pracy. Służył na misji w Wielkiej Brytanii, a po powrocie poślubił Florę Amussen w 1926 r. Jego wykształcenie było związane z rolnictwem i w tej branży pracował na wielu ważnych stanowiskach. Służąc jako apostoł w latach 1953–1961, był również sekretarzem rolnictwa w gabinecie prezydenta USA, Dwighta D. Eisenhowera. Ezra Taft Benson 10 listopada 1985 został prezydentem Kościoła. Podkreślał ważność Księgi Mormona w codziennym studiowaniu pism świętych, wysiłkach misjonarskich i nauczaniu ewangelii. Pomimo podupadającego zdrowia, pod jego przewodnictwem Kościół kontynuował wzrost, świątynie były poświęcane, a praca misjonarska rozszerzyła się na cały świat, szczególnie w Europie Wschodniej. Zmarł 30 maja 1994 r. w Salt Lake City w wieku 94 lat.

Howard W. Hunter

 • Lata prezydentury: 1994–1995
 • Data urodzenia: 14 listopada 1907 r.
 • Data śmierci: 3 marca 1995 r.

Howard Wiliam Hunter, urodzony 14 listopada 1907 roku w Boise w stanie Idaho, w młodości kochał muzykę. Po ukończeniu szkoły średniej jego zespół „Hunter’s Croonaders” koncertował przez pięć miesięcy na statku SS President Jackson, dzięki czemu mógł zobaczyć wiele egzotycznych miejsc w Azji. Po ślubie z Clarą May Jeffs w 1931 r. porzucił karierę muzyczną na rzecz stabilnego życia rodzinnego. Prezydent Hunter rozpoczął studia prawnicze i został uznanym prawnikiem w Kalifornii. Został powołany na apostoła w 1959 r., służąc na tym stanowisku przez 35 lat, zanim 5 czerwca 1994 r., mając 86 lat, został prezydentem Kościoła. Podczas swojej krótkiej prezydentury zachęcał członków Kościoła, aby byli godni uczęszczania do świątyni, przygotowując grunt na dziesięciolecie wzmożonej budowy świątyń. Podróżował tak często, jak pozwalało mu na to zdrowie, poświęcając dwie świątynie i upamiętniając 150. rocznicę męczeństwa Józefa i Hyruma Smithów. Zmarł 3 marca 1995 r. w Salt Lake City.

Gordon B. Hinckley

 • Lata prezydentury: 1995–2008
 • Data urodzenia: 23 czerwca 1910 r.
 • Data śmierci: 27 stycznia 2008 r.

Gordon Bitner Hinckley urodził się 23 czerwca 1910 r. w Salt Lake City w stanie Utah. Po ukończeniu Uniwersytetu Utah, został powołany do służby na misji w Wielkiej Brytanii. Po powrocie rozpoczął trwającą całe życie służbę dla Kościoła. Pracował jako sekretarz wykonawczy w kościelnym komitecie ds. radia, promocji i publikacji, zanim został apostołem w 1961 r. Służył jako doradca prezydentów: Kimballa, Bensona i Huntera, a 12 marca 1995 r. został prezydentem Kościoła. Podczas swojej służby kierował najbardziej intensywnym programem budowy świątyń w historii Kościoła i powołał Nieustający Fundusz Edukacyjny, aby pomóc młodym mormonom z krajów rozwijających się zdobyć wykształcenie i stać się samowystarczalnymi. Podróżował również po świecie, spotykając się ze Świętymi w Dniach Ostatnich i zachęcając ich do przyjmowania do wspólnoty nowonawróconych oraz do zaprzyjaźniania się z członkami innych wyznań. Poprzez wywiady telewizyjne i ogólnokrajowe publikacje prasowe zwiększył zainteresowanie mediów i poprawił wizerunek Kościoła. Prezydent Hinckley zmarł 27 stycznia 2008 roku w Salt Lake City.

Thomas S. Monson

 • Lata prezydentury: 2008–do chwili obecnej
 • Data urodzenia: 21 sierpnia 1927 r.

Thomas Spencer Monson urodził się w Salt Lake City w stanie Utah dnia 21  sierpnia 1927 r. Służył w Marynarce Stanów Zjednoczonych, pod koniec II Wojny Światowej. W 1950 r, mając 22 lata, został powołany na biskupaa pięć lat później został powołany do służby w prezydium palika. Od 1959 do 1962 r. służył jako prezydent Kanadyjskiej MisjiKościoła, która miała siedzibę w Toronto w Ontario. Krótko po powrocie z Kanady w 1963 r., gdy miał 36 lat, został poparty jako członek Kworum Dwunastu Apostołów. Służył jako doradca Prezydenta Ezry Tafta Bensona, Prezydenta Howarda W. Huntera i Prezydenta Gordona B. Hinckleya, zanim sam został prezydentem Kościoła 3 lutego 2008 r.

Kliknij tutaj, aby uzyskać bardziej szczegółową biografię Prezydenta Monsona.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.