Temat

Palik

Zgromadzenia Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich są zorganizowane według podziału geograficznego, a członkowie uczęszczają na nabożeństwa w pobliżu swoich domów. Każdy członek należy do palika. Palik jest podobny do katolickiej diecezji. Przywódca palika nazywany jest prezydentem palika.

Słowo palik jest zaczerpnięte ze starotestamentowej symboliki, w której „namiot”, czyli kościół, jest podtrzymywany przez paliki (zob. Ks. Izajasza 54:2).

Każdy palik składa się z kilku mniejszych zgromadzeń, zwanych okręgami lub gminami. Na palik składa się zazwyczaj od 5 do 12 okręgów i gmin. W obszarach, gdzie kościół jest nowy, członkowie są zorganizowani w dystryktach, nie w palikach.

Znaczna ilość czasu i wysiłków jest wymagana do zarządzania palikiem i sprostanie potrzebom członków spoczywa na barkach ich samych. Większość członków jest proszona przez lokalnych przywódców, aby mieli swój wkład w konkretnych zadaniach. Obowiązki obejmują lokalne zarządzanie, nauczanie lub inne stanowiska związane ze służbą. Obowiązki te często ulegają zmianie w zależności od potrzeb danego zgromadzenia.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.