Temat

Dystrykt

Większość zgromadzeń Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich jest zorganizowana w paliki według podziału geograficznego. Palik jest podobny do diecezji i składa się z poszczególnych zgromadzeń zwanych okręgami. Na obszarach, gdzie mieszka mniejsza liczba członków Kościoła, Święci w Dniach Ostatnich mogą być zorganizowani w dystrykty, które są mniejszą wersją palika. Każdy dystrykt składa się z gmin. Niezawodowy przywódca dystryktu jest nazywany prezydentem dystryktu. Dystrykt może rozwinąć się w palik.

 

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.