Temat

Prezydent palika

Prezydent palika jest świeckim przywódcą palika, który według podziału geograficznego jest podobny do katolickiej diecezji. Prezydent palika to mężczyzna, którego poproszono, aby służył na tym stanowisku jako wolontariusz. Nadzoruje on kościelne programy w konkretnym geograficznym obszarze składającym się z poszczególnych zgromadzeń, zwanych okręgami, i jest odpowiedzialny za pomoc członkom swojego palika w ich wysiłkach podążania za Jezusem Chrystusem. Nadzoruje działania biskupów i przywódców okręgów i w razie potrzeby służy im radą.

Prezydentowi palika pomaga dwóch doradców oraz grupa składająca się z 12 mężczyzn, zwana wyższą radą. Przywódcy ci mają dość szeroko zakrojoną autonomię w zakresie podejmowania decyzji w odniesieniu do członków należących do ich palika. Prezydent palika zazwyczaj służy w swoim powołaniu przez okres około 9 lat.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.