Temat

Jezus Chrystus

Jezus Chrystus jest centralną postacią Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, który nosi Jego imię. Członkowie Kościoła wierzą, że Jezus Jest Chrystusem, Synem Boga, Jednorodzonym Synem w ciele ( Ew. Jana 3:16). Święci w Dniach Ostatnich uznają proroczą deklarację ze Starego Testamentu, która odnosi się bezpośrednio i wyraźnie do przyjścia Mesjasza, Zbawiciela całej ludzkości. Członkowie Kościoła uznają również opisy z Nowego Testamentu świadczące o narodzinach, życiu i służbie, śmierci oraz zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.

Wszystkie modlitwy w domu i wszystkie przemówienia w kaplicach kończą się słowami „w imię Jezusa Chrystusa”. Symbole sakramentu (podobnego do komunii), które są przyjmowane co tydzień podczas nabożeństw, są symbolami Jego zadośćuczynienia. Chrystus, podobnie jak Jego Ojciec, posiada fizyczne ciało — to samo ciało, które powstało z grobu po Jego zmartwychwstaniu i które na Jego zaproszenie mieli „dotknąć [apostołowie] i przekonać się” ( Ew. Łukasza 24:39).

Jezus, jako jedyny doskonały człowiek, który kiedykolwiek żył, ustanowił przykład do naśladowania dla wszystkich. Ponieważ ludzie nie są w stanie tego dokonać, ofiara Chrystusa zadość czyni za grzech, pod warunkiem osobistego odpokutowania. Jego poświęcenie pozwala również całej ludzkości zmartwychwstać do nieśmiertelności. On jest Zbawicielem, a w przyszłości będzie Sędzią.

Dodatkowe źródła

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.