Temat

Sakrament

Sakrament jest formalnym pobłogosławieniem i udzieleniem członkom Kościoła chleba i wody, które reprezentują ciało i krew Chrystusa. Zazwyczaj ma to miejsce podczas niedzielnego nabożeństwa. Jest odpowiednikiem komunii, której udziela się w wielu kościołach chrześcijańskich.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.