Temat

Pomoc humanitarna

  • Na całym świecie Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich realizuje projekty pomocy i rozwoju związane z celami humanitarnymi. Projekty te są wdrażane bez względu na narodowość czy religię osób, którym udziela się tej pomocy.
  • Pomoc humanitarna może obejmować działania ratunkowe po klęskach żywiołowych, takich jak trzęsienia ziemi czy tsunami, jak również katastrofy spowodowane przez człowieka, takie jako wojny czy głód. Może być również częścią długoterminowych wysiłków, aby sprostać poważnym i trwałym ludzkim potrzebom, takich jak niesienie ulgi w chorobie.
  • W czasie pierwszych kilku godzin po katastrofie Kościół współpracuje z lokalnymi rządami, aby ustalić, jakie materiały i żywność są potrzebne. Są one niezwłocznie wysyłane do obszaru zapotrzebowania.
  • Po zaspokojeniu najważniejszych potrzeb, Kościół szuka dodatkowych sposobów pomocy, które długoterminowo pomogą społeczności. Podejście Kościoła jest takie, aby pomagać ludziom w stawaniu się samowystarczalnymi, poprzez nauczanie umiejętności i zapewnianie możliwości samodzielnego podtrzymywania życia.
  • Środki finansowe przekazywane głównie przez członków, ale też i przez ludzi z całego świata, są wykorzystywane do realizacji projektów pomocy. Sto procent ofiar przekazanych na kościelną pomoc humanitarną jest używane w celu niesienia pomocy. Własne koszta ogólne Kościół pokrywa sam.
  • Służby humanitarne przy pomocy Kościoła sponsorują pięć globalnych projektów pomagającym ludziom, aby stali się samowystarczalni. Działania obejmują szkolenia w kierunku resuscytacji noworodków, uzdatniania wody pitnej, dystrybucję wózków inwalidzkich, leczenie wzroku i szczepionki przeciwko odrze.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.