Temat

Prorocy

Osoby wyznaczone przez Boga, aby przemawiały w Jego imieniu i były nauczycielami, objawicielami i świadkami prawd ewangelii. Prezydent Kościoła jest prorokiem. Prorokami się również apostołowie.

Obecnie apostołowie i prorocy są charakterystyczną cechą Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Członkowie Kościoła postrzegają starszych przywódców Kościoła — Józefa Smitha, Brighama Younga i następnych prezydentów Kościoła — jako proroków Boga w taki sam sposób, w jaki postrzegają Abrahama, Mojżesza, Izajasza i apostołów żyjących w czasach Jezusa Chrystusa.  Thomas S. Monson jest obecnie prezydentem i prorokiem Kościoła.

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich jest przywróconym Kościołem, który Jezus Chrystus pierwotnie ustanowił podczas Swojego ziemskiego życia. Część tego przywrócenia obejmuje żyjących proroków i apostołów.

Wraz ze współczesnymi prorokami otrzymywane są objawienia i dodatkowe pisma święte. Józef Smith jest prawdopodobnie najbardziej znany z przetłumaczenia Księgi Mormona: Jeszcze Jednego Świadectwa o Jezusie Chrystusie i z założenia Kościoła w XIX wieku. Kolejni prezydenci Kościoła mieli swój znaczący wkład.

Wiara w proroków i apostołów stojących na czele Kościoła nie oznacza, że członkowie ślepo podążają za swoimi przywódcami. Choć prorocy Boga otrzymują objawienia i natchnienie do prowadzenia Kościoła jako całości, objawienia przychodzą na każdym szczeblu, włączając w to przywódców zgromadzeń, a także rodziny i poszczególnych członków. W rzeczywistości poszczególni członkowie powinni poszukiwać tego rodzaju boskiego przewodnictwa, które pomoże im w życiu, w obowiązkach kościelnych, a nawet w doczesnych zajęciach, również w pracy zawodowej. Oczekuje się również, że członkowie będą z modlitwą poszukiwać własnego „świadectwa” lub przekonania odnośnie do zasad nauczanych przez ich przywódców.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.