Temat

Objawienie

Otrzymywanie boskich prawd za pośrednictwem pochodzącego od Boga przesłania może odbywać się w różnych formach. Osoby wiernie przestrzegające przykazań mogą otrzymywać objawienia dotyczące swoich osobistych spraw oraz przydzielonych im zadań w Kościele, na przykład biskup może otrzymywać objawienia dla swojej kongregacji. Objawienia dla całego Kościoła może otrzymywać wyłącznie jego prezydent (prorok).

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.