Temat

Genealogia

Genealogia, czyli zbieranie informacji o przodkach lub o historii rodziny, jest jednym z najbardziej popularnych hobby na świecie. Ludzie wszystkich wyznań i narodów znajdują radość w zdobywaniu wiedzy o swoim pochodzeniu. Jednakże dla członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich zdobywanie informacji o historii rodziny jest czymś więcej niż tylko zwyczajnym przedsięwzięciem. Święci w Dniach Ostatnich wierzą, że rodziny mogą być razem po tym życiu. Dlatego ważne jest wzmacnianie więzi ze wszystkimi członkami rodziny — zarówno z tymi żyjącymi, jak i zmarłymi.

Święci w Dniach Ostatnich wierzą, że łączenie rodzin na wieczność jest możliwe dzięki świętym obrzędom zapieczętowania, które odbywają się w świątyniach. Te rytuały świątynne mogą również być przeprowadzone w zastępstwie osób, które umarły. W konsekwencji, dla mormonów, poszukiwania genealogiczne lub historii rodziny są ważnym zadaniem przygotowującym do pracy za zmarłych w świątyni. W wierzeniach Świętych w Dniach Ostatnich osoby zmarłe mają możliwość zaakceptowania lub odrzucenia służby wykonanej dla nich.

Od 1894 r. Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich poświęca czas i zasoby, aby gromadzić i udostępniać zapisy o charakterze genealogicznym. Dzięki współpracy z archiwami państwowymi, kościołami i bibliotekami, Kościół stworzył największą na świecie kolekcję zapisów rodzinnych, zawierającą informacje o ponad 3 miliardach zmarłych osób. Wysiłki te były początkowo prowadzone przez Towarzystwo Genealogiczne stanu Utah, a obecnie zajmuje się tym FamilySearch — organizacja non-profit, sponsorowana przez Kościół.

FamilySearch umożliwia dostęp do informacji z ponad 100 krajów, zawierających akta narodzin, małżeństw i zgonów, spisy powszechne, akta spadkowe, testamenty, dokumenty gruntowe, i wiele innych. Materiały te są bez opłat udostępniane zainteresowanym poprzez stronę internetową FamilySearch, słynną na całym świecie Bibliotekę Historii Rodziny w Salt Lake City i poprzez 4 600 lokalnych centrów historii rodziny w 126 krajach.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.