Temat

Poligamia

Grupy i osoby uprawiające poligamię na terenie stanu Utah i w jego pobliżu często wprowadzają w błąd postronnych obserwatorów czy odwiedzających stan przedstawicieli mediów. Poligamiści i zrzeszające ich organizacje na części zachodnich terytoriów Stanów Zjednoczonych i Kanady nie mają jakichkolwiek powiązań z Kościołem Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, choć są niekiedy błędnie określani terminem „mormoni” — który w powszechnym rozumieniu jest przydomkiem Świętych w Dniach Ostatnich.

Podczas konferencji generalnej Kościoła w październiku 1998 roku Prezydent Gordon B. Hinckley powiedział: „Chciałbym kategorycznie oświadczyć, że ten Kościół nie ma nic wspólnego z osobami praktykującymi poligamię. Nie są one członkami naszego Kościoła. Większość z nich nigdy do niego nie należała. Osoby te łamią prawo cywilne. Czynią to z pełną świadomością. Podlegają karom przewidzianym w kodeksie prawnym. Rzecz jasna kwestie te żadną miarą nie podlegają jurysdykcji Kościoła.

Jeżeli dowiadujemy się, że któryś z naszych członków zawarł małżeństwo poligamiczne, osoba ta zostaje ekskomunikowana, co stanowi najpoważniejszą karę, jaką może nałożyć Kościół. Osoby, które wstępują w tego typu związki, nie tylko w rażący sposób łamią prawo cywilne, łamią również prawo tego Kościoła. Obowiązuje nas zasada wiary, która głosi: ‘Wierzymy w posłuszeństwo królom, prezydentom, władcom i rządom; w przestrzeganie, poszanowanie i poparcie dla prawa’ (Zasady Wiary 1:12)”.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.