Newsroom
Temat

Rodzina

  • Idea zjednoczonej rodziny, która trwa i rozwija się razem przez wieczność to sedno doktryny Świętych w Dniach Ostatnich. W rodzinach prowadzonych przez ojca i matkę dzieci rozwijają cnoty takie, jak miłość, zaufanie, lojalność, umiejętność współpracy i służba.
  • Zgodnie z doktryną małżeństwozawarte w jednej z należących do Kościoła świątyńnie ulega rozwiązaniu w chwili śmierci, jeśli tylko para pozostanie wierna przysięgom, jakie złożyła w świątyni. Przeciwnie, więzi rodzinne trwają po tym życiu, a poszczególni członkowie rodziny mogą rozwijać się poprzez wieczność.
  • W 1995 roku Rada Prezydenta Kościołaoraz Kworum Dwunastu Apostołów— dwa najwyższe organy zarządzające Kościołem — wydały proklamację, która wyjaśnia boski charakter rodziny oraz to, w jaki sposób powinny być traktowane i pielęgnowane więzi rodzinne. (Przeczytaj „ Rodzina: Proklamacja dla świata”).
  • W 1915 roku przywódcy Kościoła wprowadzili program, który wzywa rodziców, aby raz w tygodniu gromadzili przy sobie swoich najbliższych i cieszyli się wieczorem poświęconym rodzinie. Domowy wieczór rodzinnyto czas, kiedy rodzice nauczają swoje dzieci zasad ewangelii. Na typowy wieczór rodzinny składają się modlitwa, śpiew, krótka lekcja oraz poczęstunek. Lekcje są zazwyczaj prowadzone przez rodziców, ale czasami prowadzą je również dzieci.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.