Temat

Brigham Young

Brigham Young czasami jest określany mianem Amerykańskiego Mojżesza lub Wielkiego Kolonizatora. Wyłonił się z szeregów pierwszych przywódców Kościoła, aby poprowadzić tysiące uciekinierów religijnych poprzez dzikie tereny zachodnich Stanów Zjednoczonych. Zabrał ich do surowej krainy, którą nawadniali i uprawiali, zakładając wiele osad z dobrym skutkiem. Gdy w 1847 roku, po przebyciu 2100 kilometrów przez Wielkie Równiny, pierwsza grupa mormońskich pionierów dotarła do Doliny Jeziora Słonego, Brigham Young spojrzał na to, co było jałową, suchą pustynią i oświadczył: „To jest właściwe miejsce”.

Urodzony 1 czerwca 1801 r. Brigham Young wychował się w granicznej osadzie w Vermont i ukończył zaledwie 11 dni nauki szkolnej. Był utalentowanym cieślą, stolarzem, malarzem i szklarzem.

Jego nawrócenie do Kościoła nie było natychmiastowe. Przez dwa lata pilnie badał Księgę Mormona, po czym przyłączył się do Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, gdy przekonał się o jego prawdziwości. Później przez 30 lat prowadził Kościół, będąc jego drugim prezydentem.

Brigham Young nadzorował wędrówkę około 60–70 tysięcy pionierów do Doliny Jeziora Słonego ze stanu Illinois i innych miejsc postoju, takich jak Iowa i Missouri, założył 350–400 osad w stanach: Utah, Arizona, Kalifornia, Idaho, Nevada oraz Wyoming i ustanowił system podziału gruntów, który potem został ratyfikowany przez Kongres.

Zaledwie po 4 dniach od przybycia pierwszej grupy mormońskich pionierów do jałowej Doliny Jeziora Słonego Brigham Young wbił swoja laskę w miejscu, w którym obecnie znajduje się Świątynia Salt Lake i oświadczył: „Tutaj będzie świątynia naszego Boga”.

W 1849 roku Prezydent Young ustanowił Nieustający Fundusz Emigracyjny, mający na celu pomoc biednym imigrantom Świętym w Dniach Ostatnich. Fundusz pomógł około 30 tysiącom imigrantów z Wysp Brytyjskich, Skandynawii, Szwajcarii, Niemiec i Holandii dotrzeć do Ameryki — ponad jednej trzeciej ówczesnych imigrantów Świętych w Dniach Ostatnich z Europy.

Brigham Young służył również przez dwie kadencje jako pierwszy gubernator terytorium Utah i jako pierwszy nadzorca ds. Indian obszaru Utah. Dodatkowo podpisał umowę i wspierał budowę linii telegraficznych i kolejowych, ustanowił szeroki wachlarz przedsiębiorstw — w tym pierwszy amerykański dom towarowy Zions Cooperative Mercantile Institution — i opowiadał się za przyznaniem kobietom prawa do głosowania.

Pomimo że praktycznie nie posiadał wykształcenia, był zwolennikiem edukacji. Założył instytucje, które później stały się Uniwersytetem Brighama Younga w Provo w stanie Utah i Uniwersytetem stanu Utah w Salt Lake City.

Brigham Young był również znany z praktykowania wielożeństwa. Poślubił co najmniej 20 kobiet, z których 16 urodziło mu 57 dzieci. Kościół później zaniechał praktyki wielożeństwa, które nie jest praktykowane od ponad 100 lat. Współcześnie praktykowanie poligamii jest karane ekskomuniką.

Brigham Young zmarł 29 sierpnia 1877 r. w swoim domu w Salt Lake City z powodu choroby. Miał 76 lat.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.