Temat

Misja

Okres dobrowolnej służby, trwający zazwyczaj od 6 do 24 miesięcy, podczas którego członkowie Kościoła — pełnoetatowo lub na część etatu — poświęcają się głoszeniu ewangelii, pomocy humanitarnej lub służbie innym.

Zobacz także Program misjonarski

 

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.