Temat

Program misjonarski

Program misjonarski jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych cech Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Na ulicach setek dużych miast świata, a także w tysiącach mniejszych społeczności, można spotkać mormońskich misjonarzy.

Praca misjonarska oparta jest na opisanym w Nowym Testamencie wzorze, zgodnie z którym misjonarze służą w parach, nauczając ewangelii i chrzcząc wierzących w imię Jezusa Chrystusa (na przykład zobacz: służba Piotra i Jana w Dziejach Apostolskich).

Ponad 50 000 misjonarzy służy jednocześnie na misji dla Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Większość z nich to młodzi ludzie w wieku poniżej 25 lat, służący w prawie 350 misjach na całym świecie.

Misjonarzami mogą być kawalerowie w wieku od 18 do 25 lat, niezamężne kobiety w wieku powyżej 19 lat lub pary będące na emeryturze. Podczas misji misjonarze służą z osobami tej samej płci z wyjątkiem par, które służą razem z małżonkiem. Mężczyźni stanu wolnego służą na misji przez dwa lata, a niezamężne kobiety przez 18 miesięcy.

Misjonarze otrzymują powołanie z siedziby głównej Kościoła i są wysyłani wyłącznie do tych krajów, których rządy zezwalają na działalność Kościoła. Misjonarze nie wskazują miejsca, w którym chcą służyć i nie wiedzą wcześniej, czy będą się musieli uczyć języka.

Przed wyjazdem do wyznaczonego obszaru misjonarze spędzają krótki czas w jednym z 15 centrów szkolenia misjonarzy na całym świecie. Tam uczą się, w jaki sposób nauczać ewangelii w systematyczny i jasny sposób, a jeśli to konieczne, rozpoczynają naukę języka ludzi, których będą nauczać. Największe centrum szkolenia misjonarzy znajduje się w Provo w stanie Utah, a dodatkowe centra są zlokalizowane w następujących krajach: Anglia, Argentyna, Brazylia, Chile, Dominikana, Filipiny, Ghana, Gwatemala, Hiszpania, Kolumbia, Meksyk, Nowa Zelandia, Peru i Południowa Afryka.

Misjonarze płci męskiej są określani jako „Starsi”, a kobiety są nazywane „Siostrami”.

Typowy dzień misjonarski rozpoczyna się pobudką o godzinie 6:30, kiedy to odbywa się osobiste studiowanie. Dzień upływa na głoszeniu ewangelii podczas umówionych spotkań, odwiedzaniu domów lub spotykaniu ludzi na ulicach czy w innych publicznych miejscach. Misjonarze kończą swój dzień o godzinie 22:30.

W niektórych częściach świata misjonarze są wysyłani wyłącznie po to, aby wykonywać służbę humanitarną lub specjalistyczną. Misjonarze ci nie głoszą ewangelii.

Praca misjonarska jest dobrowolna. Misjonarze opłacają swoje własne misje — z wyjątkiem kosztów podróży do i z miejsca ich pracy — i nie otrzymują wynagrodzenia za swoją służbę.  

Podczas służby kontakty z rodziną i przyjaciółmi są ograniczone do listów i sporadycznych rozmów telefonicznych związanych ze szczególnymi okazjami. Podczas misji misjonarze unikają rozrywki, imprez i innych zajęć dla osób w podobnym wieku, aby mogli całkowicie skupić się na służbie i nauczaniu innych ludzi ewangelii Jezusa Chrystusa.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.