Temat

Okręg

Zgromadzenia Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich są zorganizowane są pod względem geograficznym, a członkowie uczęszczają na nabożeństwa w pobliżu swoich domów. Każdy członek należy do okręgu lub gminy. Świecki przywódca okręgu jest nazywany biskupem. Jest on członkiem danego zgromadzenia i został poproszony, aby społecznie służył na tym stanowisku.

W każdym okręgu organizowane są lekcje i zajęcia przeznaczone dla osób w różnym wieku, obejmujące dzieci, młodzież i dorosłych. Znaczna ilość czasu i wysiłków jest wymagana, aby zarządzać okręgiem i sprostać potrzebom członków, co spoczywa na barkach członków. Większość członków jest proszona przez lokalnych przywódców, aby miała swój wkład przez wykonywanie konkretnych zadań. Obowiązki obejmują lokalne zarządzanie, nauczanie i stanowiska związane ze służbą. Obowiązki te od czasu do czasu ulegają zmianie, w zależności od potrzeb zgromadzenia.

Członkowie okręgu spotykają się na nabożeństwach w niedziele i podczas zajęć w ciągu tygodnia. Okręg jest społecznością, w której mormoni mogą rozwijać przyjaźnie i wspierać innych członków Kościoła w ich wysiłkach, aby oddawać cześć i podążać za Jezusem Chrystusem. Wszystkie zainteresowane osoby mogą uczestniczyć w niedzielnych nabożeństwach okręgu.

Kilka okręgów tworzy palik. Palik jest podobny do katolickiej diecezji. Przywódca palika jest nazywany prezydentem palika. W obszarach, w których jest niewielu członków Kościoła, Święci w Dniach Ostatnich są zorganizowani w dystrykty i gminy, nie w paliki i okręgi. Niezawodowy przywódca gminy jest nazywany prezydentem gminy.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.