Temat

Biskup

Biskup jest przywódcą lokalnego zgromadzenia (zwanego okręgiem), którego obowiązki są zbliżone do obowiązków pastora, kapłana czy rabina. W Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich to stanowisko nie jest opłacane.

Każdemu biskupowi pomaga dwóch doradców. Razem, jako rada biskupia, nadzorują duchowe i doczesne potrzeby członków swojego okręgu. Biskup pomaga wszystkim członkom swojego zgromadzenia w ich wysiłkach podążania za Jezusem Chrystusem. Poza sprawami duchowymi biskup pomaga członkom, którzy mają problemy finansowe lub innego rodzaju kłopoty w osiągnięciu samowystarczalności poprzez pomoc wzajemną. Biskup nadzoruje również sprawy formalne związane z rejestrami, raportami, finansami i domem spotkań, w którym spotykają się członkowie.

Biskup służy zazwyczaj przez okres około pięciu lat. Biskupi zdają sprawozdania prezydentom palika, a ci lokalni przywódcy mają dość szeroką autonomię w zakresie podejmowania decyzji w odniesieniu do członków należących do ich okręgów i palików.

 

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.