Temat

Kaplica

Pokój lub aula w kościelnym domu spotkań, w której odbywają się spotkania sakramentalne dla zgromadzenia. Członkowie Kościoła zbierają się na niedzielne spotkania w kaplicach, a nie w świątyniach.

Zob. także:

Co znajdziesz, gdy przekroczysz próg mormońskiej kaplicy

O kaplicach i świątyniach: Jak wyglądają mormońskie nabożeństwa

Wideo: Czego można spodziewać się w kaplicy Świętych w Dniach Ostatnich

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.