Temat

Doradca

Eklezjastyczna organizacja Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich opiera się głównie na prezydiach: od najwyższego organu zarządzającego w Kościele — Rady Prezydenta Kościoła — po lokalne zgromadzenia, wszystkie prezydia składają się z prezydenta i dwóch doradców. Jedyny wyjątek od tej zasady stanowią lokalne okręgi, w których niezawodowy przywódca nazywany jest biskupem. Dwaj mężczyźni, którzy mu pomagają, również są nazywani doradcami.

Niezależnie od poziomu administracyjnego celem doradców jest pomoc i wsparcie dla prezydenta lub biskupa. Doradcy wykonują różne duchowe i administracyjne obowiązki, zgodnie z zadaniami przydzielonymi przez prezydenta lub biskupa i zastępują go pod jego nieobecność. W zależności od organizacji tymi doradcami mogą być mężczyźni lub kobiety w różnym wieku. Na przykład: doradcami w prezydium palika są dorośli mężczyźni, a doradcami w kworum diakonów są chłopcy w wieku od 12 do 13 lat. Na tej samej zasadzie doradczyniami w Stowarzyszeniu Pomocy są dorosłe kobiety, a doradczyniami w klasie młodych kobiet są nastoletnie dziewczęta w wieku od 12 do 18 lat.

 

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.