Temat

Stowarzyszenie Pomocy

Do Stowarzyszenia Pomocy należą kobiety powyżej 18. roku życia, a jego celem jest udzielanie doczesnego i duchowego wsparcia wszystkim kobietom Kościoła, jak również innym osobom będącym w potrzebie. Stowarzyszenie Pomocy Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich jest jedną z największych kobiecych organizacji na świecie.

Zob. także:

Program Stowarzyszenia Pomocy wzmacnia mormońskie kobiety

Prezydium Stowarzyszenia Pomocy

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.