Mormon Newsroom
Temat

Prezydium Stowarzyszenia Pomocy

Prezydium Stowarzyszenia Pomocy służy pod kierownictwem Pierwszego Prezydium.  Siostra Jean B. Bingham służy obecnie jako generalna prezydent Stowarzyszenia Pomocy.  Jej doradczyniami są Siostry Sharon Eubank i Reyna I. Aburto.  Służą od kwietnia 2017 r.

W ramach struktury Kościoła kobiety mają możliwość bycia przywódczyniami, wygłaszać przemówienia podczas nabożeństw i odmawiać modlitwy dla całego zgromadzenia. Biorą aktywny udział w kościelnym programie pomocy wzajemnej poprzez nauczanie zasad samowystarczalności i pomaganie w rozwiązywaniu osobistych doczesnych i długoterminowych problemów. Istnieje również zakrojony na szeroką skalę program odwiedzin domowych, w którym kobiety Kościoła regularnie odwiedzają się wzajemnie, niosąc pomoc i zachętę. Józef Smith wyjaśnił siostrom, że celem Stowarzyszenia Pomocy jest „nieść ulgę ubogim, żyjącym w nędzy, wdowom, sierotom oraz wypełniać wszelkie cele dobroczynne”.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.