Temat

Diakon

Urząd w Kapłaństwie Aarona zajmowany zazwyczaj przez młodych mężczyzn w wieku od 12 do 13 lat. Diakoni pomagają roznosić sakrament (podobny do komunii) członkom Kościoła podczas niedzielnego nabożeństwa. Diakoni mogą również asystować przywódcom w dbaniu o osoby potrzebujące oraz w opiekowaniu się kościelnymi domami spotkań i przyległymi terenami.

W lokalnych zgromadzeniach diakoni są zorganizowani w kwora, w których młodzi mężczyźni zajmują przywódcze stanowiska, uczestniczą w zajęciach i wspierają się wzajemnie w podążaniu za Jezusem Chrystusem.

 

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.