Temat

Spotkanie sakramentalne

Spotkanie sakramentalne to określenie używane w odniesieniu do regularnego cotygodniowego nabożeństwa Świętych w Dniach Ostatnich, zazwyczaj odbywającego się w niedzielę, podczas którego członkowie Kościoła przyjmują sakrament  (podobny do komunii). Spotkanie sakramentalne obejmuje muzykę, przemówienia, świadectwa i modlitwy.

Zobacz również: O kaplicach i świątyniach: Objaśnienie mormońskich nabożeństw

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.