Artykuły prasowe

Prezydent Dieter F. Uchtdorf odwiedza miasto, w którym się urodził; spotyka się z wiernymi w Europie

Prezydent Dieter F. Uchtdorf jest członkiem Pierwszego Prezydium, najwyższego organu zarządzającego Kościołem Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Podczas dwutygodniowej wizyty w Europie w maju 2016 roku spotkał się z członkami i sympatykami Kościoła w sześciu krajach, aby podzielić się przesłaniem wiary i radości.

„Jego wizyta stanowi zachętę dla wszystkich i pociechę dla stroskanych — powiedział Starszy Patrick Kearon, Prezydent Kościelnego Obszaru Europy. — Na całe życie zapamiętają osobiste spotkanie z Prezydentem Dieterem F. Uchtdorfem. Zwrócił ich uwagę na to, że Jezus Chrystus jest ich przyjacielem i Zbawicielem”.

Podczas podróży Prezydenta Uchtdorfa odbyły się dwa historyczne spotkania w Republice Czeskiej.

Pierwsze miało miejsce 15 maja podczas Pięćdziesiątnicy, czyli Zielonych Świąt, jakie są obchodzone w wielu krajach Europy. W tym świętowanym przez chrześcijan dniu Prezydent Uchtdorf nadzorował utworzenie Czeskiego Praskiego Palika, pierwszego palika w Republice Czeskiej. Zebrało się kilkaset osób na specjalnym nabożeństwie, na którym poparto Martin Pilka jako pierwszego prezydenta palika oraz Michal Hanzal i Roman Cadeni jako jego doradców.

W czwartek, 19 maja, Prezydent Uchtdorf powrócił do Ostrawy w północno–wschodniej części Czech — miasta, w którym urodził się jako rodowity Niemiec podczas zawieruchy II wojny światowej.

Podczas wywiadu przeprowadzonego w lutym Prezydent Uchtdorf przywoływał wspomnienia z dzieciństwa o dwukrotnej utracie domu i zachęcał mormonów do okazywania współczucia uchodźcom napływającym do Europy. W czasie swej ostatniej podróży do Europy dołączył do młodzieży i innych wolontariuszy w Brukseli, pakując zestawy higieniczne dla uchodźców. Odwiedził też Placówkę dla Uchodźców w czeskim mieście Havířov, aby bliżej poznać los uchodźców, którzy uzyskują tam pomoc.

Prezydent Uchtdorf dotarł do tysięcy wiernych podczas specjalnych uroczystych spotkań i konferencji w Belgii, Francji, Szwajcarii, Anglii oraz w Irlandii Północnej. Przekazywał słowa zachęty misjonarzom w Brukseli, poprowadził szkolenie dla miejscowych przywódców w Zurychu i dawał wskazówki dyrektorom ds. relacji ze społeczeństwem w Manchesterze.

Prezydent Uchtdorf został powołany na drugiego doradcę w Pierwszym Prezydium Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich 3 lutego 2008 roku.

Członkowie Pierwszego Prezydium są szczególnymi świadkami Jezusa Chrystusa, powołanymi do nauczania i składania świadectwa o Nim na całym świecie. Często podróżują, przemawiają i zachęcają duże kongregacje członków i osób innych wyznań, jak również spotykają się z miejscowymi przywódcami.

 

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.