Artykuły prasowe

Dieter F. Uchtdorf z Pierwszego Prezydium Kościoła wspomina trudy bycia dzieckiem uchodźców

Światowi przywódcy spotkali się niedawno w Londynie z agencją ONZ ds. uchodźców, aby znaleźć rozwiązania narastającego kryzysu uchodźców w Europie. Ich celem jest utworzenie długoterminowych miejsc pracy oraz możliwości edukacyjnych dla milionów osób, które obecnie znajdują się w obozach dla uchodźców.

Mormoni w wielu krajach również pomagają ofiarom kryzysu poprzez udział w akcjach pomocowych i przekazywanie datków.

Prezydent Dieter F. Uchtdorf z Pierwszego Prezydium Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich głęboko współczuje ludziom, którzy cierpią w wyniku obecnego kryzysu.

Ich doświadczenia podobne są do jego własnych dziecięcych trudów w rozdartych wojną Niemczech po II wojnie światowej i ponownie po rozpoczęciu zimnej wojny, kiedy to Rosjanie zaczęli blokować granicę pomiędzy Niemcami Wschodnimi a Zachodnimi, ostatecznie ją zamykając.

W ramach nieustającej reakcji na ten kryzys Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przekazuje kolejne 5 milionów dolarów na rzecz ofiar kryzysu uchodźców w Europie.

W listopadzie Kościół dokonał podobnej wpłaty, by pomóc tym rodzinom i poprosił mormonów na całym świecie, aby wspierali uchodźców poprzez udział w miejscowych akcjach pomocowych i poprzez wsparcie finansowe.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.