Artykuły prasowe

Mormońska przywódczyni przemawia na konferencji w Parlamencie Europejskim 

9 listopada 2017 roku generalna prezydent organizacji zrzeszającej kobiety w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przemawiała w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Okazją do wystąpienia skierowanego do uczonych i ważnych osobistości była konferencja zatytuowana: „Kobiety wiary — wolność wyznania a perspektywa dla wierzącyh”. Gospodarzem spotkania była Anna Záborská, członek Parlamentu Europejskiego, przy współudziale Biura Kościoła przy Unii Europejskiej.

 

„Zamiast oczekiwać, że instytucje rządowe będą narzucać, co kobiety mają robić, kiedy i jak to robić, musimy upewnić się, że prawa człowieka w odniesieniu do nich są przestrzegane — w tym prawo do własnych wierzeń religijnych”, powiedziała Siostra Bingham, przywódczyni Stowarzyszenia Pomocy w Kościele. Towarzyszyła jej Siostra Sharon Eubank, pełniąca funkcję pierwszej doradczyni w generalnym prezydium Stowarzyszenia Pomocy i dyrektorki Służb Charytatywnych ŚwDO - humanitarnej organizacji Kościoła.

 W wielu krajach świata ludzie są prześladowani za przekonania czy wierzenia religijne. Tam, gdzie to ma miejsce, kobiety i dziewczęta są często ofiarami ślepej przemocy czy innych form prześladowania. Siostra Bingham w swoim wystąpieniu mówiła o wartości kobiet w społeczeństwie i o ich wkładzie na rzecz powszechnego dobra. Zachęcała zgromadzonych, aby zastanowili się, w jaki sposób mogą podbudować kobiety znajdujące się w ich otoczeniu,

Powiedziała: „Wzmocnienie pozycji kobiet powinno być priorytetem każdej osoby, ponieważ stanowią one potencjalną siłę tworzenia społeczeństwa, w którym naprawdę rozkwita pokój, wolność religijna i przestrzegane są prawa człowieka”.

Innym głównym mówcą był dr Ján Figel, specjalny wysłannik ds. upowszechniania idei wolności wyznania i przekonań poza Unią Europejską. Po przemówieniach otwierających spotkanie odbyła się dyskusja panelowa z udziałem międzynarodowych ekspertów, wśród których byli: dr Nazila Ghanea, Uniwersytet Oxfordzki; Gillian Kitley, Biuro ONZ ds. Zapobiegania Ludobójstwu i Obowiązku Ochrony; Sandra Jolley - wiceprzewodnicząca Komisji Stanów Zjednoczonych ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej oraz Amador Sanchez Rico przedstawiciel Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych [EEAS].

To wydarzenie da początek serii trzech dyskusji przy okrągłym stole, które odbędą się w grudniu, styczniu i lutym. Będą one organizowane przez Biuro Kościoła przy Unii Europejskiej w celu dalszego omówienia istotnych zagadnień, które wyłoniły się podczas dzisiejszej konferencji.

Anna Záborská powiedziała o konferencji: „ To zaszczyt, że mogę być gospodarzem konferencji o tej tematyce. Jest to w pewien sposób zamanifestowanie mojej religii ”.

Odnosząc się do uczestnictwa Kościoła w tym spotkaniu, siostra Eubank powiedziała: „ Ponieważ jesteśmy dziećmi którym patronuje ten sam Bóg, jesteśmy ze sobą powiązani, jesteśmy braćmi i siostrami, tak więc czyjś postęp, nawet jeśli należy do innego wyznania, ma kluczowe znaczenie dla mnie ponieważ jesteśmy ze sobą wzajemnie połączeni”.

Po zakończeniu konferencji Siostra Bingham, Siostra Eubank oraz pozostali uczestnicy dyskusji i zaproszeni goście wzięli udział we wspólnym obiedzie. Pod koniec tego tygodnia Siostra Bingham będzie przemawiać w czasie spotkania dla kobiet świętych w dniach ostatnich z palików w Brukseli i Antwerpii.

Do Stowarzyszenia Pomocy należą kobiety powyżej osiemnastego roku życia, których celem jest udzielanie doczesnego i duchowego wsparcia wszystkim kobietom Kościoła, jak również innym osobom będącym w potrzebie. Stowarzyszenie Pomocy Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich to jedna z największych kobiecych organizacji na świecie.

By zapoznać się z transkrypcją całego przesłania siostry Bingham w j. angielskim kliknij tutaj : plik PDF

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.