Temat

Pierwsze Prezydium

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich jest prowadzony przez 15 apostołów, którzy są uważani za proroków, widzących i objawicieli. Mężczyzna o najdłuższym stażu w powołaniu apostolskim jest prezydentem Kościoła i przez natchnienie wybiera dwóch innych apostołów jako doradców. Z tych trzech osób składa się Pierwsze Prezydium, które jest najwyższym organem zarządzającym w Kościele. (Aby uzyskać informacje na temat pozostałych 12 apostołów, zobacz Kworum Dwunastu Apostołów, które jest drugim pod względem hierachii organem zarządzającym w Kościele).

Członkowie Pierwszego Prezydium są szczególnymi świadkami Jezusa Chrystusa, powołanymi do nauczania i składania świadectwa o Nim na całym świecie. Często podróżują, przemawiają i zachęcają duże zgromadzenia członków i osób zainteresowanych, jak również spotykają się z lokalnymi przywódcami.

Gdy nie podróżują, członkowie Pierwszego Prezydium naradzają się razem z innymi generalnymi przywódcami Kościoła w sprawach związanych z całym Kościołem, takich jak praca misjonarska, budowanie świątyń, duchowa i doczesna pomoc i wiele innych.

Prezydent Russel M. NelsonPrezydent Dallin H. Oaks, i Prezydent Henry B. Eyring tworzą Pierwsze Prezydium Kościoła.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.