Temat

Organizacyjna struktura Kościoła

Władze naczelne

Kościół jest prowadzony przez 15 apostołów. Najstarszy stażem apostoł jest prezydentem Kościoła, który wybiera dwóch innych apostołów jako doradców. Te trzy osoby tworzą Radę Prezydenta Kościoła, która jest najważniejszym organem zarządzającym w Kościele. Pozostali tworzą Kworum Dwunastu Apostołów — które jest następnym w kolejności organem zarządzającym w Kościele. Rada Prezydenta Kościoła i Kworum Dwunastu wspólnie nadzorują cały Kościół. Członkowie Kościoła odnajdują tę strukturę organizacyjną w Nowym Testamencie.

Wszyscy apostołowie są traktowani przez członków Kościoła na całym świecie jako „specjalni świadkowie” Jezusa Chrystusa. Często podróżują, przemawiając do dużych zgromadzeń członków i osób zainteresowanych oraz spotykają się z lokalnymi przywódcami.

Przywódcy nazywani siedemdziesiątymi — inny urząd z Nowego Testamentu — pomagają Dwunastu Apostołom i pełnią służbę w wielu miejscach na świecie. Obecnie istnieje osiem kworów Siedemdziesiątych. Każde kworum może liczyć do 70 członków. Niektórzy siedemdziesiąci są wyznaczani do pełnienia administracyjnych funkcji w siedzibie głównej, ale większość mieszka i pracuje w konkretnym geograficznym regionie Kościoła.

Lokalne zgromadzenia

Przywódca zgromadzenia jest nazywany biskupem. „Parafia”, którą zarządza, jest nazywana okręgiem.

Grupa okręgów tworzy palik, a przywódcą prowadzącym tę jednostkę jest prezydent palika. „Palik” to określenie, którego nie możemy znaleźć w Nowym Testamencie. Wywodzi się on ze starotestamentowego wyobrażenia „namiotu”, czyli kościoła, który jest podtrzymywany przez swoje paliki.

Prezydenci palików i biskupi są przywódcami najczęściej spotykanymi przez większość członków Kościoła. Ci przywódcy nie są wynagradzani finansowo i posiadają sporo autonomii na poziomie lokalnym.

Aby zarządzać palikiem lub okręgiem i sprostać potrzebom członków, wymagana jest znaczna ilość czasu i wysiłku. Odpowiedzialność ta spoczywa na barkach członków. Większość członków jest proszona przez lokalnych przywódców, aby mieli swój wkład w konkretne zadania. Obowiązki obejmują zarządzanie na poziomie lokalnym, nauczanie i stanowiska związane ze służbą. Te obowiązki zmieniają się od czasu do czasu. Biskupi służą zazwyczaj przez około pięć lat, a prezydenci palika około dziewięć lat.

Organizacje wspierające

Kościół posiada lokalne organizacje pomocnicze zwane Stowarzyszeniem Pomocy, Szkołą Niedzielną, Organizacja Młodych Kobiet, Organizacją Młodych Mężczyzn i Organizacją Podstawową.

Kościół zarządza systemem edukacyjnym, systemem pomocy wzajemnej i programem misjonarskim.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.