Temat

Organizacja Podstawowa

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przykłada szczególną wagę do nauczania dzieci o Boskim planie i pomagania im w naśladowaniu przykładu Jezusa Chrystusa. Aby wypełnić ten cel, Kościół finansuje Organizację Podstawową dla dzieci w wieku od 18 miesięcy do 12 lat.

Przeznaczeniem Organizacji Podstawowej jest uzupełnienie wskazówek religijnych udzielanych przez rodziców. Dzieci spotykają się każdej niedzieli podczas mormońskich nabożeństw, aby rozmawiać o doktrynach Kościoła, uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych i śpiewać pieśni. Dzieci w każdym wieku mają okazję, aby brać udział w tych spotkaniach poprzez odmawianie modlitw, czytanie pism świętych i wygłaszanie przemówień na tematy związane z ewangelią. Podczas niedzielnych zajęć Organizacji Podstawowej dzieci również spotykają się w małych klasach i uczestniczą w lekcjach z dziećmi w tym samym wieku. Lekcje są nauczane przez dorosłych członków tego zgromadzenia, którzy zostali poproszeni o poświęcenie swojego czasu na wykonywanie tego powołania.

Na świecie ponad milion dzieci uczęszcza do Organizacji Podstawowej. Organizacja Podstawowa jest zarządzana przez generalne prezydium, które obecnie składa się z Joy D. Jones, Jean B. Bingham i Bonnie H. Cordon.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.