Temat

Prezydium Organizacji Podstawowej

Kościół posiada wszechstronny program nauczania dzieci zwany Organizacją Podstawową, który został założony w 1878 roku. Jego celem jest nauczanie dzieci ewangelii Jezusa Chrystusa i pomaganie im, aby żyły według jej zasad.

Program ten jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 do 11 lat i w każdą niedzielę odbywają się dwugodzinne zajęcia, podczas gdy rodzice uczestniczą w swoich cotygodniowych spotkaniach. Obecnie na całym świecie ponad milion dzieci uczęszcza na zajęcia Organizacji Podstawowej.

W kwietniu 2016 roku Siostra Joy D. Jones została powołana na generalną prezydent Organizacji Podstawowej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Obecnie jej doradczyniami są Siostry Lisa Harkness i ​Cristina B. Franco

Niniejsza publikacja jest skróconą wersją artykułu zatytułowanego „First Presidency Announces New Primary General Presidency” zamieszczonego na stornie www.mormonnewsroom.org.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.