Temat

Plan zbawienia

  • Dla Świętych w Dniach Ostatnich to śmiertelne życie jest postrzegane w kontekście wspaniałej historii, od życia przedziemskiego, gdzie duchy całej ludzkości żyły z Ojcem Niebieskim, po przyszłe życie w Jego obecności, gdzie będziemy mogli kontynuować wzrost, uczyć się i udoskonalać.
  • Życie na ziemi jest uważane za stan próby, w którym mężczyźni i kobiety są wypróbowywani i testowani — gdzie zdobywają doświadczenie niedostępne nigdzie indziej.
  • Święci w Dniach Ostatnich wierzą, że Ojciec Niebieski wiedział, iż ludzkość będzie popełniać błędy, więc zapewnił Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który weźmie na Siebie grzechy świata. Choć część darów zadośćuczynienia jest bezwarunkowa (zmartwychwstałe ciało, nieśmiertelność), mężczyźni i kobiety powinni pokutować za grzechy i starać się żyć w harmonii z naukami Chrystusa, aby móc czynić postępy i osiągnąć swój potencjał w przyszłym życiu.
  • Dla członków Kościoła śmierć fizyczna na ziemi nie jest końcem ale początkiem następnego kroku w planie Ojca Niebieskiego przygotowanym dla Jego dzieci. Śmierć nie musi stanowić końca związków rodzinnych z bliskimi osobami. Rodziny mogą być razem na zawsze — nie tylko na to życie. Członkowie rodziny, którzy przyjmują Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa i naśladują Jego przykład, mogą być razem na zawsze dzięki świętym obrzędom pieczętującym, dokonywanym w świętych świątyniach Boga.
  • Doktryna Świętych w Dniach Ostatnich naucza, że po zmartwychwstaniu wszyscy będą osądzeni i otrzymają nagrodę za to, co uczynili w życiu. Ci, którzy są godni, aby powrócić do obecności Boga i Chrystusa, stają się „dziedzicami Boga i współdziedzicami Chrystusa” ( List do Rzymian 8:17) we wszystkim, co posiada Ojciec. Powrócą, aby żyć z Ojcem Niebieskim i swoimi rodzinami.
  • Ci, którzy postanowili nie naśladować Ojca Niebieskiego i Jezusa Chrystusa, otrzymają nagrodę zgodnie z tym, co uczynili w tym życiu, lecz nie będą się cieszyć chwałą przebywania w obecności Boga.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.