Temat

Nauczyciel

W Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich słowo nauczyciel ma dwa znaczenia, oznacza:

  1. Urząd w Kapłaństwie Aarona zajmowany zazwyczaj przez młodych mężczyzn od 14 do 15 roku życia. Nauczyciele przygotowują chleb i wodę, które są później roznoszone podczas sakramentu (podobnego do komunii) podczas niedzielnych nabożeństw. Ci młodzi mężczyźni służą również jako nauczyciele domowi i odwiedzają członków ich lokalnego zgromadzenia. W lokalnych zgromadzeniach nauczyciele są zorganizowani w kwora. Małe grupy pozwalają młodym mężczyznom uczyć się umiejętności przywódczych podczas wspólnej służby, zajęć i pomagania innym, by żyli zgodnie z ewangelią Jezusa Chrystusa.
  2. Osobę, która naucza lekcji w Kościele. Może nauczać dzieci, młodzież lub dorosłych. Lekcje te zazwyczaj odbywają się jako część niedzielnych nabożeństw, a ich celem jest wzmacnianie osobistej wiary i rozwijanie wiedzy o pismach świętych i doktrynach Kościoła.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.