Temat

Nauczyciel domowy

Nauczyciel domowy to mężczyzna wyznaczony do dbania i pomagania innym członkom ze swojego okręgu lub gminy Świętych w Dniach Ostatnich. Dwóch nauczycieli jest przydzielonych do każdej osoby lub rodziny ze zgromadzenia; tych dwóch posiadaczy kapłaństwa każdego miesiąca odwiedza wyznaczone osoby lub rodziny i pomaga im oraz wspiera w wysiłkach, aby żyli według zasad nauczanych przez Jezusa Chrystusa.

Podczas tych regularnych spotkań przekazują duchowe wskazówki, które są przystosowywane do konkretnych potrzeb lub trosk osoby lub rodziny. Nauczyciele domowi również upewniają się, czy doczesne potrzeby członków są zaspokojone.

„Nauczanie domowe to nie jest kolejny program. Jest to kapłański sposób doglądania Świętych i wypełniania misji Kościoła. Nauczanie domowe nie jest kolejnym przydzielonym zadaniem. Jest to święte powołanie” — powiedział Ezra Taft Benson (zobacz tutaj).

Program nauczania domowego jest uzupełniany przez odwiedziny domowe— program troszczenia się o potrzeby Świętych w Dniach Ostatnich. Nauczycielki odwiedzające to dwie kobiety wyznaczone do odwiedzania poszczególnych kobiet w ich zgromadzeniu. 

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.