Temat

Kworum Dwunastu Apostołów

Jeden z tych dwunastu mężczyzn był poborcą podatkowym, a kilku innych — rybakami, którzy łowili w wodach Galilei. Kiedy zostali powołani do służby, poświęcili się składaniu światu świadectwa o Tym, który ich powołał.

Grono tych dwunastu najważniejszych uczniów, czyli „ apostołów”, zostało wybrane przez Jezusa Chrystusa niemal dwa tysiące lat temu.

Mężczyźni, którzy noszą ten sam tytuł w dzisiejszych czasach, zawodowo zajmowali się różnymi dziedzinami, między innymi prawem, biznesem, medycyną, edukacją i sądownictwem. Kiedy zostali powołani do służby, oni również porzucili swe profesje, by w pełnym wymiarze czasu poświęcić się służbie w roli świadków Chrystusa.

Są oni członkami Kworum Dwunastu Apostołów Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich.

Współczesne Kworum Dwunastu Apostołów zostało zorganizowane w 1835 roku i jest przykładem dosłownego przywrócenia na ziemię kościoła ustanowionego przez Jezusa Chrystusa.

Kworum Dwunastu Apostołów jest drugim najwyższym organem zarządzającym Kościołem. Jego członkowie służą pod kierownictwem Pierwszego Prezydium składającej się z trzech osób — prezydenta i dwóch doradców.

Poza wypełnianiem swego głównego obowiązku, jakim jest pełnienie roli specjalnych świadków imienia Chrystusa na całym świecie, apostołowie mają wiele zadań administracyjnych, gdyż nadzorują porządek rozwoju i wzrostu Kościoła na całym świecie.

Podobnie jak ich starożytni odpowiednicy, których posłano w świat, tak i dzisiejsi apostołowie podróżują, aby dodawać siły i otuchy członkom Kościoła, organizować nowe kongregacje i zawiadować sprawami Kościoła. Niekiedy oznacza to spotykanie się z przywódcami państw, aby wynegocjować dla Kościoła pozwolenie na rozpoczęcie pracy w kolejnym kraju.

Obecnie członkami Kworum Dwunastu Apostołów są:

Starszy M. Russell Ballard

Starszy M. Russell Ballard, Pełniący Obowiązki Prezydenta Kworum, jest członkiem Kworum Dwunastu Apostołów Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Służąc jako Apostoł od 6 października 1985 roku, przemierza świat, aby nauczać członków i kierować codziennymi sprawami Kościoła na świecie.

Urodził się w Salt Lake City, w stanie Utah, 8 października 1928 r., w rodzinie Melvina R. i Geraldine Smith Ballardów. Studiował na Uniwersytecie Utah.

Jako młody mężczyzna służył dla Kościoła na misji w Anglii, gdzie był doradcą w prezydium misji. Ponadto dwukrotnie służył jako biskup.

W 1974 roku został powołany na prezydenta Misji Toronto w Kanadzie, gdzie służył w chwili, gdy powołano go do Pierwszego Kworum Siedemdziesiątych w kwietniu 1976 roku. Jako Siedemdziesiąty nadzorował i szkolił przywódców w przydzielonych mu regionach geograficznych. Później, od lutego 1980 roku do października 1985 roku, służył jako członek Prezydium Siedemdziesiątych, nadzorując kościelne Kwora Siedemdziesiątych. Duża część jego służby koncentrowała się na pracy misjonarskiej.

Zanim Starszy Ballard został powołany na pełnoetatowego przywódcę w Kościele, był udziałowcem w przemyśle samochodowym, handlu nieruchomościami i w spółkach inwestycyjnych. Służył w wielu radach i komitetach zarówno kościelnych, jak i obywatelskich.

28 sierpnia 1951 roku w Świątyni Salt Lake poślubił Barbarę Bowen. Są rodzicami dwóch synów i pięciu córek.

Starszy Jeffrey R. Holland

Starszy Jeffrey R. Holland został ustanowiony członkiem Kworum Dwunastu Apostołów Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich 23 czerwca 1994 roku. W chwili otrzymania powołania służył jako członek Pierwszego Kworum Siedemdziesiątych, do którego został powołany 1 kwietnia 1989 roku.

Od 1980 roku do czasu swego powołania na Przedstawiciela Władz Naczelnych w 1989 roku, Jeffrey R. Holland służył jako dziewiąty rektor Uniwersytetu Brighama Younga w Provo w stanie Utah. Jest byłym komisarzem edukacji kościelnej i dziekanem College’u Edukacji Religijnej na BYU.

Był przywódcą studenckim i członkiem reprezentacji sportowej w Dixie High School i Dixie College, w swoim rodzinnym St. George w Utah; otrzymał stopień licencjata i magistra, odpowiednio z języka angielskiego i edukacji religijnej, na Uniwersytecie Brighama Younga. Uzyskał stopień magistra i doktora nauk na wydziale studiów amerykańskich na Uniwersytecie Yale.

Przed powołaniem do pełnoetatowej służby kościelnej Starszy Holland zawodowo zajmował się oświatą. Służył jako prezydent Amerykańskiego Stowarzyszenia Rektorów Niezależnych College’ów i Uniwersytetów (AAPICU ), zasiadał w radzie Narodowego Stowarzyszenia Rektorów Niezależnych College’ów i Uniwersytetów (NAICU) oraz był członkiem Komisji Prezydenckiej Narodowego Stowarzyszenia Wyższych Szkół Sportowych (NCAA). Za swą pracę nad doskonaleniem wzajemnego zrozumienia pomiędzy chrześcijanami i żydami otrzymał nagrodę „Torch of Liberty” (Pochodnia Wolności), przyznawaną przez Ligę Przeciwko Zniesławieniu B’Nai B’rith. Służył w radach zarządzających wielu korporacji obywatelskich i handlowych, a także otrzymał nagrodę Zasłużonego Orła Skautów od Skautów Ameryki. Jest autorem ośmiu książek, przy czym jedną z nich napisał wspólnie ze swoją żoną, Patricią.

Starszy Holland urodził się 3 grudnia 1940 roku w rodzinie Franka D. i Alice Bentley Hollandów. W 1963 roku poślubił Patricię Terry. Mają troje dzieci.

Starszy Dieter F. Uchtdorf

Starszy Dieter F. Uchtdorf został powołany na drugiego doradcę w Pierwszym Prezydium Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich 3 lutego 2008 r. Służył na tym stanowisku do stycznia 2018 r. Został poparty jako członek Kworum Dwunastu Apostołów 2 października 2004 r. Służy jako przedstawiciel Władz Generalnych od kwietnia 1994 r.

Starszy Uchtdorf urodził się 6 listopada 1940 r. w Ostrawie w Czechosłowacji, w rodzinie Karla Alberta i Hildegardy Opelt Uchtdorfów. Jego rodzina przystąpiła do Kościoła w 1947 r. w Zwickau w Niemczech. W 1952 r. uciekli do Frankfurtu nad Menem. Tu Starszy Uchtdorf ukończył studia inżynierskie. Wstąpił do niemieckich sił powietrznych w 1959 r. i przez sześć lat był pilotem myśliwca.

Starszy David A. Bednar

David A. Bednar został ustanowiony i wyświęcony na członka Kworum Dwunastu Apostołów Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich 7 października 2004 roku. Przed powołaniem do Kworum Dwunastu Starszy Bednar służył jako Siedemdziesiąty Obszaru, Przedstawiciel Siedemdziesiątych w Obszarze, przedstawiciel regionalny oraz dwukrotnie jako prezydent palika i biskup.

Starszy Bednar urodził się w Oakland w Kalifornii 15 czerwca 1952 roku. Służył jako pełnoetatowy misjonarz w południowych Niemczech, a następnie uczęszczał na Uniwersytet Brighama Younga, gdzie zdobył tytuły licencjata i magistra. Otrzymał również doktorat w dziedzinie zachowań organizacyjnych na Uniwersytecie Purdue.

Po zakończeniu nauki Starszy Bednar został profesorem zarządzania na Uniwersytecie Texas Tech oraz Uniwersytecie Arkansas. Potem służył jako rektor Uniwersytetu Brighama Younga w Idaho (dawniej Ricks College), w latach 1997–2004.

Starszy Bednar poślubił Susan Kae Robinson w Świątyni Salt Lake 20 marca 1975 roku. Mają trzech synów.

Starszy Quentin L. Cook

Starszy Quentin L. Cook został poparty na członka Kworum Dwunastu Apostołów Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich 6 października 2007 roku. Powołany na Przedstawiciela Władz Naczelnych w kwietniu 1996 roku służył w Drugim i Pierwszym Kworum oraz w Prezydium Siedemdziesiątych.

Jako Siedemdziesiąty służył w Prezydium Obszaru na Filipinach, jako Prezydent Obszaru Wysp Pacyfiku oraz Północno-zachodniego Obszaru Ameryki Północnej, a także jako dyrektor wykonawczy Departamentu ds. misjonarskich.

W czasie gdy został powołany na Przedstawiciela Władz Naczelnych Kościoła, był wiceprzewodniczącym Sutter Health System (systemu opieki zdrowotnej). Wcześniej był prezesem i dyrektorem naczelnym kalifornijskiego systemu opieki zdrowotnej. Zanim objął te stanowiska, był radcą prawnym w przedsiębiorstwach handlowych oraz wspólnikiem zarządzającym firmą prawniczą działającą w rejonie San Francisco. Zasiadał w zarządach kilku firm non profit, a także w zarządach korporacji.

Służył w Kościele jako biskup, prezydent palika i doradca w kalifornijskim paliku San Francisco, a także jako przedstawiciel regionalny i Przedstawiciel Władz Naczelnych w Zachodnim Obszarze Ameryki Północnej. Kiedy był młodym mężczyzną, służył jako misjonarz w Misji Brytyjskiej.

Pochodzi z Logan w stanie Utah. Zrobił licencjat z nauk politycznych na Uniwersytecie Stanowym Utah oraz zdobył tytuł doktora prawoznawstwa na Uniwersytecie Stanforda.

30 listopada 1962 roku poślubił Mary Gaddie. Mają troje dzieci.

Starszy D. Todd Christofferson

Starszy D. Todd Christofferson został powołany do Kworum Dwunastu Apostołów Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich 5 kwietnia 2008 roku. W chwili otrzymania powołania służył w Prezydium Siedemdziesiątych.

Kiedy Starszy Christofferson zasiadał w Prezydium Siedemdziesiątych, nadzorował pracę w zachodnim, północno-zachodnim i południowo-wschodnim kościelnym obszarze Ameryki Północnej. Służył też jako dyrektor wykonawczy Departamentu ds. historii rodziny i historii Kościoła. Wcześniej był prezydentem kościelnego obszaru Południowy Meksyk, z siedzibą w mieście Meksyk.

Przed swym powołaniem na pełnoetatowego Przedstawiciela Władz Naczelnych Kościoła Starszy Christofferson był zastępcą naczelnego doradcy prawnego NationsBank Corporation (obecnie Bank of America) w Charlotte w Północnej Karolinie. Wcześniej był starszym wiceprezesem i naczelnym doradcą w Commerce Union Bank of Tennessee w Nashville, gdzie aktywnie angażował się także w sprawy społeczne i udzielał się w organizacjach międzywyznaniowych. Od roku 1975 do 1980 roku Starszy Christofferson odbywał praktyki z zakresie prawa w Waszyngtonie po ukończeniu aplikacji u sędziego okręgowego Johna J. Siricy (1972–1974).

Urodził się w Pleasant Grove w stanie Utah. Ukończył szkołę średnią w New Jersey, zrobił licencjat na Uniwersytecie Brighama Younga, gdzie był stypendystą Edwina S. Hinckleya, natomiast stopień naukowy z prawa zdobył na Uniwersytecie Duke’a.

Służył między innymi jako przedstawiciel regionalny Kościoła, prezydent palika i biskup. Jako młody mężczyzna służył na misji w Argentynie.

Starszy Christofferson i jego żona, Katherine Jacob Christofferson, są rodzicami pięciorga dzieci.

Starszy Neil L. Andersen

Starszy Neil Linden Andersen został powołany na apostoła Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich 4 kwietnia 2009 roku.

Przed powołaniem do Kworum Dwunastu Starszy Andersen służył jako starszy członek Prezydium Siedemdziesiątych. W kwietniu 1993 roku, mając 41 lat, został członkiem Pierwszego Kworum Siedemdziesiątych. Wcześniej kierował pracą Kościoła w południowej Brazylii i ponownie, jako członek prezydium obszaru, nadzorował Kościół w zachodniej Europie. Pomagał również w kierowaniu pracą Kościoła w Meksyku i Ameryce Środkowej. Poza tym nadzorował kościelną produkcję audiowizualną, łącznie z kręceniem filmu The Testaments: Of One Fold and One Shepherd(Testamenty: jedno stado i jeden Pasterz), oraz kierował pracami nad konstruowaniem urządzeń służących do nadawania programów z Centrum Konferencyjnego jako dyrektor wykonawczy Kościelnego Departamentu Audiowizualnego. Poza swym językiem ojczystym — angielskim — mówi także po francusku, portugalsku i hiszpańsku.

Przed powołaniem do Władz Naczelnych Starszy Andersen służył jako prezydent Misji Bordeaux we Francji oraz jako prezydent palika Tampa na Florydzie.

Starszy Andersen urodził się w Logan w stanie Utah, a dorastał w Pocatello w Idaho, na farmie mleczarskiej, na której, jak wspomina, „od świtu do nocy wykonywał prace typowe dla farm w Idaho”. W liceum wyróżniał się w samorządzie uczniowskim, służąc jako prezes Idaho Boys State.

Ukończył Uniwersytet Brighama Younga, na którym uzyskał stypendium Hinckleya i otrzymał stopień magistra z administracji i zarządzania na Uniwersytecie Harvarda. Po zakończeniu nauki osiadł w mieście Tampa na Florydzie, gdzie zawodowo zajmował się reklamą, handlem nieruchomościami i opieką zdrowotną.

Starszy Andersen i jego żona, Kathy Williams Andersen, są rodzicami czworga dzieci.

Starszy Ronald A. Rasband

Starszy Ronald A. Rasband został powołany na członka Kworum Dwunastu Apostołów 3 października 2015 r. Od 2005 roku służył jako członek Prezydium Siedemdziesiątych, a w chwili otrzymania powołania na Apostoła pełnił służbę jako Prezydent-Senior Siedemdziesiątych. Starszy Rasband został powołany na członka Pierwszego Kworum Siedemdziesiątych Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich 1 kwietnia 2000 roku. Służył jako doradca w Prezydium Obszaru Europy Środkowej, prezydent Obszaru Utah Salt Lake City, dyrektor wykonawczy Departamentu ds. świątyń. Jako członek Prezydium Siedemdziesiątych nadzorował obszary Zachodniej i Północno-Zachodniej części Ameryki Północnej oraz trzech obszarów w Utah.

Starszy Rasband urodził się w Salt Lake City w stanie Utah w 1951 r. W 1973 r. poślubił Melanie Twitchell. Są rodzicami pięciorga dzieci i mają 24 wnucząt.

Starszy Gary E. Stevenson

Starszy Gary E. Stevenson został powołany na członka Kworum Dwunastu Apostołów 3 października 2015 r. W momencie otrzymania powołania na Apostoła służył jako Przewodniczący Biskup Kościoła, a urząd ten pełnił od kwietnia 2012 roku. W 2008 r. został powołany do Pierwszego Kworum Siedemdziesiątych i służył jako prezydent Obszaru Azji Północnej. W Kościele służył jako pełnoetatowy misjonarz w Misji Fukuoka w Japonii, członek rady wyższej, biskup, doradca prezydenta palika, prezydent Japońskiej Misji w Nagoya i nauczyciel w Szkole Niedzielnej w okręgu.

Uzyskał tytuł licencjata z zarządzania biznesem na Uniwersytecie Stanowym Utah. Jest współzałożycielem Icon Health and Fitness, Inc., gdzie pracował jako prezes i dyrektor zarządzający do 2008 roku. Był zaangażowany w inicjatywy społeczne i służył w radach doradczych. 

Starszy Stevenson dorastał w Cache Valley w stanie Utah. Jego małżonką jest Lesa Jean Higley. Są rodzicami czterech synów.

Starszy Dale G. Renlund

Starszy Dale G. Renlund został powołany na członka Kworum Dwunastu Apostołów 3 października 2015 r. Od 4 kwietnia 2009 r. do chwili otrzymania obecnego powołania służył jako członek Pierwszego Kworum Siedemdziesiątych. Uprzednio służył jako prezydent Obszaru Afryki Południowo-Wschodniej.

Po uzyskaniu tytułów licencjata i magistra na Uniwersytecie Utah Starszy Renlund odbył dalsze szkolenia medyczne w szpitalu Johna Hopkinsa. Był profesorem medycyny na Uniwersytecie Utah i dyrektorem medycznym programu transplantacji kardiologicznych w Utah Transplantation Afiliated Hospitals (UTAH) [Zrzeszenie Szpitali Transplantologicznych stanu Utah].

Starszy Renlund służył w wielu powołaniach kościelnych. Był pełnoetatowym misjonarzem w Szwecji, prezydentem palika, biskupem i Siedemdziesiątym Obszaru.

Starszy Renlund urodził się w Salt Lake City w stanie Utah w listopadzie 1952 r. W 1977 r. poślubił

Ruth Lybbert. Są rodzicami jednej córki.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.