Temat

Kapłan

Urząd w Kapłaństwie Aarona zajmowany zazwyczaj przez młodych mężczyzn w wieku od 16 do 18 roku życia oraz przez dorosłych mężczyzn, którzy są nowymi członkami Kościoła. Kapłani wypowiadają modlitwy błogosławiące sakrament (podobny do komunii), który jest roznoszony członkom Kościoła podczas niedzielnego nabożeństwa. Za zgodą lokalnego przywódcy kapłańskiego, kapłani mogą również dokonywać chrztów.

W lokalnych zgromadzeniach kapłani są zorganizowani w małe grupy nazywane kworami. Kworum członków pomaga sobie nawzajem rozwinąć umiejętności przywódcze i służyć innym, starając się podążać za Jezusem Chrystusem.

 

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.