Mormon Newsroom
Temat

Chrzest

Chrzest w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich jest dokonywany poprzez pełne zanurzenie w wodzie przez osobę, która posiada upoważnienie kapłańskie do dokonywania chrztu. W ten sposób ludzie przystępują do Kościoła. Osoby, które przyjmują chrzest, zostają oczyszczone z wcześniejszych grzechów i wstępują w przymierze, aby żyć zgodnie z zasadami ewangelii.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.