Temat

Kapłaństwo Aarona

Niższe z dwóch poziomów lub porządków kapłaństwa w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich Kapłaństwo Aarona jest nadawane wiernym członkom Kościoła płci męskiej, którzy ukończyli 12 lat, a każdy z nich jest ustanawiany indywidualnie poprzez nałożenie rąk. Ci, którzy zostali ustanowieni w ten sposób, „dzierżą” kapłaństwo. Większość mężczyzn i chłopców Świętych w Dniach Ostatnich jest posiadaczami kapłaństwa.

Istnieją trzy poziomy lub urzędy w Kapłaństwie Aarona: diakon, nauczyciel i kapłan. Zazwyczaj diakoni mają od 12 do 14 lat, nauczyciele od 14 do 16 lat, a kapłani od 16 do 18 lat. Mężczyźni, którzy przystąpili do Kościoła po ukończeniu 18 lat, nie muszą przechodzić przez wszystkie szczeble i zazwyczaj są od razu ustanawiani kapłanami.

Posiadacze Kapłaństwa Aarona przygotowują sakrament (komunię) i udzielają go członkom Kościoła podczas niedzielnych nabożeństw, pomagają odwiedzając członków w ich domach, zbierając ofiary dla ubogich i wypełniając inne obowiązki służby. Nazwa Kapłaństwa Aarona pochodzi od Aarona, brata Mojżesza ze Starego Testamentu.

Zob. także: Kapłaństwo Melchizedeka, Kapłaństwo

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.