Temat

Dziesięcina

Członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich żyją według biblijnej zasady dziesięciny, przekazując 10 procent swoich przychodów Kościołowi.

Dziesięcina jest znana od czasów Starego Testamentu. Na przykład: w I Ks. Mojżeszowej 14:17–20 jest zapisane, że Abraham składał dziesięcinę Melchizedekowi. W obecnych czasach pieniądze z dziesięciny są przeznaczone na różne cele, włączając w to działania humanitarne i budowanie domów spotkań oraz świątyń. Z dziesięcin są również finansowane koszty funkcjonowania Kościoła oraz programy misjonarskie, edukacyjne i genealogiczne.

Święci w Dniach Ostatnich przekazują swoje dziesięciny przywódcom lokalnym. Ci przywódcy przesyłają pieniądze do siedziby głównej Kościoła w Salt Lake City w Stanie Utah, gdzie komitet określa sposoby użycia funduszy. Komitet ten składa się z Rady Prezydenta Kościoła, Kworum Dwunastu Apostołów oraz Przewodniczącej Rady Biskupiej.

Podobnie jak członkowie innych wyznań, Święci w Dniach Ostatnich wierzą, że płacąc dziesięcinę, okazują wdzięczność Bogu i otrzymują błogosławieństwa zarówno duchowe, jak i doczesne.

 

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.