Artykuły prasowe

Publikacja manuskryptu drukarskiego Księgi Mormona przez Departament ds. Historii Kościoła

Najnowszy zbiór dokumentów w ramach projektu „Joseph Smith Papers”

4 sierpnia Church Historian’s Press, wydawnictwo działające w ramach Departamentu ds. Historii Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich wydało nową publikację w ramach projektu „Joseph Smith Papers”. „Revelations and Translations, Volume 3: Printer’s Manuscript of the Book of Mormon” to jedenasty tom wydany w ramach nieustającego wysiłku Kościoła, aby opublikować każdy dokument sporządzony przez założyciela Kościoła, Józefa Smitha, lub jednego z jego skrybów.

Niniejszy tom został wydany w dwóch częściach. Obie części charakteryzują się większym formatem i zawierają wysokiej jakości kolorowe zdjęcia każdej ze stron historycznego manuskryptu wraz z oznaczonym różnymi kolorami transkryptem rękopisu. Prócz zdjęć i transkryptu tegoż manuskryptu tom ten zawiera również listę skrybów oraz drukarzy zaangażowanych w powstanie i wydruk Księgi Mormona w 1830 roku.

„Wysokiej jakości kolorowe zdjęcia najbardziej kompletnego wczesnego manuskryptu Księgi Mormona stanowią dla czytelników niezwykłą okazję — to tak, jakby trzymali w swoich dłoniach oryginał tej księgi” — powiedział asystent kościelnego historyka i kronikarza, Richard E. Turley jun.

Publikacja tego tomu stanowi ważny etap w długoletniej współpracy historyków z Departamentu ds. Historii Kościoła oraz Społeczności Chrystusa (zwanej dawniej Zreorganizowanym Kościołem Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich).

„Jesteśmy wdzięczni Społeczności Chrystusa za okazaną współpracę oraz że ta organizacja zatroszczyła się w wyjątkowy sposób o ten bezcenny dokument” — powiedział Starszy Steven E. Snow z Kworum Siedemdziesiątych. Starszy Snow służy jako historyk i kronikarz Kościoła oraz dyrektor wykonawczy Departamentu ds. Historii Kościoła. „Było to wspaniałe doświadczenie, że mogliśmy razem współpracować i wydrukować tę szczególną publikację. Myślę, że członkowie obu kościołów uznają ją za niezwykle interesującą”. Kościół dołożył wielu starań w celu zachowania manuskryptu drukarskiego.

„Myślę, że jest to dość niezwykłe — powiedział Ronald E. Romig, członek Społeczności Chrystusa, który jest dyrektorem Centrum dla odwiedzających Świątyni Kirtland. —Pamiętam czasy, kiedy współpraca między nami nie była tak silna, jak jest dzisiaj. To jest zmiana na lepsze i jestem z niej bardzo zadowolony.

Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim badaczom i innym pracownikom, którzy brali udział w projekcie ‘Joseph Smith Papers’ [Dokumenty Józefa Smitha]. Nie tylko uważam, że nawiązaliśmy bliską współpracę i w wielu przypadkach staliśmy się przyjaciółmi […], ale bardzo cenię wkład, który został włożony w to, aby zachować nie tylko ten konkretny rękopis, ale wiele innych świętych dokumentów i materiałów zawierających słowo Boże, związanych z ruchem Przywrócenia, oraz udostępnić je tym, którzy w innym wypadku nie mogliby ich ujrzeć”.

Mormoni uznają Księgę Mormona za kolejne obok Biblii pismo święte i wierzą, że zawiera ona zapis historii starożytnych amerykańskich cywilizacji i jest jeszcze jednym świadectwem o Jezusie Chrystusie. 

Od początku kwietnia do końca czerwca 1829 roku Józef Smith dyktował obecny tekst Księgi Mormona ze starożytnych kronik. Ten pierwszy stworzony przez niego i jego skrybów rękopis znany jest jako oryginalny rękopis i zostanie opublikowany w przyszłości w ramach projektu „Joseph Smith Papers”. W XIX wieku oryginalny rękopis został zniszczony przez wodę i zachowało się zaledwie 30 procent tekstu. Większa część tego rękopisu znajduje się w posiadaniu Biblioteki Historii Kościoła w Salt Lake City.

Po tym, jak oryginalny rękopis został ukończony i Józef Smith znalazł drukarnię chętną do jego publikacji, zdecydował się stworzyć drugą kopię manuskryptu, zwaną rękopisem drukarskim. Dzięki temu oryginalny manuskrypt został umieszczony w bezpiecznym miejscu, a kopia drukarska została zabrana do Palmyry w stanie Nowy Jork, gdzie w drukarni E. B. Grandina użyto jej do wydania pierwszej edycji Księgi Mormona.

Ostatecznie rękopis drukarski znalazł się w posiadaniu Społeczności Chrystusa, której siedziba znajduje się w Independence w stanie Missouri. Społeczność Chrystusa troszczyła się o ten dokument przez ponad 100 lat i wydała zgodę, aby został wydany w niniejszej publikacji projektu „Joseph Smith Papers”. Rękopis drukarski jest praktycznie kompletny, gdyż brakuje w nim zaledwie trzech linijek oryginalnego tekstu.

Październikowe wydanie kościelnego czasopisma Ensign będzie zawierać dodatkowy artykuł na temat historii Księgi Mormona, który jest już dostępny on–line. Zarówno wprowadzenie do 3. tomu „Joseph Smith Papers”, jak i wyżej wspomniany artykuł, omawiają przyrządy, z których Józef Smith korzystał podczas tłumaczenia oraz zawierają nigdy wcześniej nie opublikowane fotografie kamienia widzącego, którego Józef Smith najprawdopodobniej używał, tłumacząc Księgę Mormona.

Kamień, którego używał, był zwykle określany jako brązowy kamień o owalnym kształcie. Został on przekazany przez Józefa Smitha skrybowi Oliverowi Cowdery’emu, a następnie wdowa po Olivierze, Elizabeth Whitmer Cowdery, przekazała go Phineasowi Youngowi. Ten przekazał go swojemu bratu, Brighamowi Youngowi, drugiemu Prezydentowi Kościoła. Po śmierci Prezydenta Younga, jedna z jego żon, Zina D. H. Young, podarowała go Kościołowi. Oprócz tego kamienia zapisy historyczne wskazują na to, że Józef Smith był w posiadaniu jeszcze innych kamieni widzącego.

Projekt „Joseph Smith Papers” został zatwierdzony przez National Historical Publications and Records Commission (NHPRC), odział amerykańskiego Archiwum Państwowego. Publikacje wydane w ramach tego projektu zostały zweryfikowane zarówno przez badaczy kościelnych, jak i tych spoza Kościoła.

Oczekuje się, że projekt „Joseph Smith Papers” zostanie wydany w ponad 20 tomach. Został on podzielony na sześć części: Dzienniki, Objawienia i tłumaczenia, Historia, Dokumenty, Zapisy administracyjne oraz Zapisy prawne i biznesowe. Pierwszy tom został wydany w 2008 roku. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę: josephsmithpapers.org

(Cytaty z konferencji prasowej)

„Jesteśmy zadowoleni, że ten dokument będzie teraz dostępny zarówno dla badaczy, jak i zwyczajnych członków Kościoła, aby, jeśli tego pragną, mogli się z nim zapoznać i studiować jego treść” — powiedział Starszy Steven E. Snow z Kworum Siedemdziesiątych podczas konferencji prasowej, która

odbyła się w Bibliotece Historii Kościoła. „Zaletą zarówno tego tomu, jak i pozostałych, jest to, że w końcu będą one dostępne on–line, co przyniesie korzyść szerszej publiczności”. Starszy Snow służy jako historyk i kronikarz Kościoła oraz dyrektor wykonawczy Departamentu ds. Historii Kościoła.

„To jest naprawdę wyjątkowy wkład w naukę, badania i zrozumienie historii i kultury świętych w dniach ostatnich — powiedział w wywiadzie telewizyjnym Robin Linkhart, prezydent Siedemdziesiątych Społeczności Chrystusa. — Ta wspaniała dwutomowa publikacja reprezentuje wieloletnie badania nad rękopisem drukarskim”.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.