Artykuły prasowe

Zainteresowani zaproszeni na Noc Muzeów do warszawskiej kaplicy Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich

14.05.2016 r. w ramach ogólnopolskiej Nocy Muzeów, Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich w Warszawie zaprosił osoby zainteresowane na Noc Genealogii w kościelnym Centrum Historii Rodziny, do zwiedzania kaplicy i zapoznania się z historią i przesłaniem Kościoła.Zainteresowani rozpoczęciem lub kontynuacją badań genealogicznych mieli okazję zapoznać się z zasadami funkcjonowania Centrum Historii Rodziny, mieszczącego się w kaplicy przy ul. Wolskiej 142. Centrum na zamówienie udostępnia na miejscu zmikrofilmowane polskie i międzynarodowe źródła metrykalne, wypożyczane z Biblioteki Historii Rodziny w Stanach Zjednoczonych, a także przeprowadzić poszukiwania przodków z wykorzystaniem dostępnych w Centrum mikrofilmów i baz genealogicznych dostępnych w Internecie.

Członkowie i misjonarze mieli przyjemność oprowadzania odwiedzających po kaplicy oraz odpowiadania na liczne pytania. Gości szczególnie interesowały aspekty doktrynalne oraz organizacja Kościoła. Udzielano informacji o podstawowych zasadach ewangelii : wierze w Pana Jezusa Chrystusa, nawróceniu, chrzcie, konfirmacji i nadaniu daru Ducha Świętego, obrzędzie sakramentu oraz symbolice religijnej, hierarchii i strukturze organizacyjnej Kościoła.  

Z uwagi na obecność wielu małżeństw wśród zwiedzających wyjaśniona została rola rodziny w doktrynie Kościoła. Według kościelnej Proklamacji o Rodzinie, małżeństwo między mężczyzną a kobietą jest wyświęcone od Boga a rodzina zajmuje centralne miejsce w planie Stworzyciela dotyczącym wiecznego przeznaczenia Jego dzieci. Związki małżeńskie zawarte na ziemi mogą być uznawane przez Boga po zakończeniu życia ziemskiego i zachować ważność na życie wieczne jeśli zostały zawarte pod właściwym upoważnieniem kapłańskim.

Ze względu na zainteresowanie zwiedzających pochodzeniem i treścią Księgi Mormona, rozdano kilkadziesiąt egzemplarzy oraz wyjaśniono, że została spisana przez wielu starożytnych proroków w duchu proroctwa i objawienia, podaje jak Bóg postępował ze starożytnymi mieszkańcami kontynentu amerykańskiego. Podobnie jak Biblia, jest pismem świętym, jeszcze jednym świadectwem o Jezusie Chrystusie i zawiera pełnię Jego wiecznej ewangelii.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.