Newsroom
Temat

Biblia

Biblia jest jedną z podstawowych ksiąg pisma świętego używaną w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Jest używana w połączeniu z innymi pismami świętymi, łącznie Księgą Mormona.

Zob. także:

Szacunek dla Biblii

Od 1611 roku aż po 2011 rok Biblia Króla Jakuba wciąż błogosławi życie ludzi

„Cud Świętej Biblii”, przemówienie wygłoszone podczas konferencji przez Starszego M. Russell Ballarda z kwietnia 2007 r.

„Świadectwa Pism Świętych”, przemówienie wygłoszone podczas konferencji przez Starszego Russella M. Nelsona z października 2007 r.

Mormońska znajomość Biblii, dowody chrześcijaństwa w National U.S. Pew Study

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.