Artykuły prasowe

Kościoł publikuje nowe wydanie Biblii w języku portugalskim

Milion czterysta tysięcy członków posługujących się językiem portugalskim jest zachęcanych do studiowania tego nowego wydania.

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach ostatnich publikuje nowe wydanie Biblii w języku portugalskim. Po pięciu latach pracy jest ono dostępne w wersji elektronicznej (adres internetowy: AsEscrituras.lds.org). Obecnie drukuje się wydanie papierowe celem ogólnoświatowej dystrybucji, której początek jest planowany na marzec 2016 roku. To nowe wydanie jest także dostępne w aplikacji Biblioteka ewangelii. Dla około 1,4 miliona członków Kościoła język portugalski jest językiem ojczystym.

Nowe wydanie portugalskiej Biblii bazuje na tłumaczeniu João Ferreiry Annes de Almeidy z 1914 roku, które zostało wybrane ze względu na swoją wysoką jakość. Tłumaczenie dotyczy także archaicznej gramatyki i słownictwa.

W filmie Prezydent Henry B. Eyring, Pierwszy Doradca w Pierwszym Prezydium, zachęca członków Kościoła posługujących się językiem portugalskim do studiowania nowego wydania Biblii, które zatytułowano Biblia Sagrada, Almeida 2015.

„Pisma święte są najważniejszym przewodnikiem w nauce ewangelii — kluczem do zrozumienia naszego Ojca i naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa — powiedział Prezydent Eyring. — Gdy z modlitwą będziecie uczyć się i nauczać z pism świętych, wasze świadectwo wzrośnie i uzyskajcie większe przewodnictwo w codziennym życiu.

Biblia jest ogniwem łączącym naszych braci i siostry wyznających inne religie — jest to wspólna płaszczyzna wiary zbudowana na słowach naszego Ojca, zapisy starożytnych proroków oraz trwałe nauki i Zadośćuczynienie Zbawiciela i Odkupiciela”.

Biblia jest jedną z podstawowych ksiąg pisma świętego w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Jest używana w połączeniu z innymi pismami świętymi, łącznie z Księgą Mormona.

„To nowe wydanie Biblii będzie promować naukę ewangelii i głębsze docenienie tego wspaniałego, fundamentalnego pisma świętego” — powiedział Starszy D. Todd Christofferson z Kworum Dwunastu Apostołów.

„Uaktualnienie pism świętych będzie wielkim błogosławieństwem i wpłynie na życie wielu ludzi posługujących się językiem portugalskim — powiedział Starszy Ulisses Soares z Prezydium Siedemdziesiątych, który urodził się w São Paulo w Brazylii. — Poznajemy Pana lepiej poprzez pisma święte wydane w naszym własnym języku”.

Siostra Ana Geartner De Agostini, której ojczystym językiem jest portugalski, jest członkinią generalnej rady Stowarzyszenia Pomocy i była zaangażowana w przygotowanie portugalskiego wydania Biblii. „Niesamowicie jest móc pomyśleć, że ludzie będą mieli szansę zrozumieć słowa Boga w dużo prostszej i bardziej przejrzystej formie — powiedziała Siostra De Agostini. — Nie sposób wyrazić tego słowami”.

W projekcie brał udział zespół złożony z Władz Naczelnych, Siedemdziesiątych Obszaru, profesjonalnych lingwistów i członków Kościoła, który pracował pod nadzorem Pierwszego Prezydium Kościoła i Kworum Dwunastu Apostołów.

Nowe portugalskie wydanie Biblii będzie zawierało także pomoce, takie jak: odsyłacze, przypisy, słownik tematyczny, Harmonia Ewangelii (Ew. Mateusza, Marka, Łukasza, Jana i współczesnych objawień), chronologia biblijna, wybór z Tłumaczenia Józefa Smitha, mapy biblijne i ilustracje.

Około 100 000 egzemplarzy Biblii w języku portugalskim jest drukowanych przez wydawnictwa Kościoła w Salt Lake City i Brazylii. Nowe egzemplarze w twardej i miękkiej oprawie będą dostępne wiosną, a po nich do sprzedaży wejdą książki z okładką z prawdziwej oraz sztucznej skóry. Nagrania dźwiękowe i zapisy alfabetem Braille'a będą dostępne w późniejszym terminie w 2016 roku.

Dodatkowo poczwórny zbiór pism świętych w języku portugalskim zostanie wprowadzony w 2016 roku. Będzie zawierał Biblię, Księgę Mormona, Nauki i Przymierzaoraz Perłę Wielkiej Wartości. Te cztery tomy pism świętych zebrane w jednej księdze są traktowane przez Kościół jako słowo Boga.

Kościelny potrójny zbiór pism świętych, na który składa się Księga Mormona, Nauki i Przymierza oraz Perła Wielkiej Wartości, doczekał się drobnych poprawek typograficznych, ulepszonej czcionki i wprowadzenia pomocy do studiowania oraz korekty nagłówków. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie:Biblia.Sargada.lds.org

W 2009 roku Kościół przygotował hiszpańskie wydanie Biblii wzorowane na tłumaczeniu Biblii Reina-Valera. 

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.