Temat

Obszar

Zarządzanie Kościołem Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich jest ułatwione dzięki podziałowi na obszary geograficzne. W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie każdy obszar jest nadzorowany przez członka Prezydium Kworum Siedemdziesiątych, które ma siedzibę w Salt Lake City w stanie Utah. Inne obszary są nadzorowane przez prezydenta obszaru i dwóch doradców, którzy zazwyczaj są członkami Kworum Siedemdziesiątych i mieszkają na terenie przydzielonego im obszaru.

Pod kierownictwem Rady Prezydenta Kościoła i Kworum Dwunastu Apostołów prezydia obszarów zapewniają duchowe i administracyjne kierownictwo przywódcom i członkom Kościoła w swoich obszarach.

Obecnie istnieje 26 obszarów:

 • Utah — część północna
 • Utah — Salt Lake City
 • Utah — część południowa
 • Idaho
 • Ameryka Północna — część zachodnia
 • Ameryka Północna — część północno-zachodnia
 • Ameryka Północna — część południowo-zachodnia
 • Ameryka Północna — część południowo-wschodnia
 • Ameryka Północna — część północno-wschodnia
 • Ameryka Północna — część centralna
 • Meksyk
 • Ameryka Środkowa
 • Karaiby
 • Ameryka Pd. — część północno-zachodnia
 • Ameryka Pd. — część południowa
 • Brazylia
 • Chile
 • Europa
 • Europa Wschodnia
 • Azja
 • Azja Północna
 • Bliski Wschód / Afryka Północna
 • Afryka Zachodnia
 • Afryka — część południowo-wschodnia
 • Filipiny
 • Pacyfik

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.