Artykuły prasowe

Kościół pozyskał rękopis drukarski Księgi Mormona

Historyczny dokument zakupiony od Społeczności w Chrystusie

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich z siedzibą w Salt Lake City w stanie Utah, pozyskał niedawno rękopis drukarski Księgi Mormona od Społeczności w Chrystusie z siedzibą w mieście Independence w stanie Missouri. Członkowie Kościoła postrzegają Księgę Mormona jako kamień zwornikowy swej religii, tom pisma świętego, który, podobnie jak Biblia, stanowi świadectwo o Jezusie Chrystusie.

 

Starszy Steven E. Snow, historyk i kronikarz Kościoła, powiedział: „Uznajemy Księgę Mormona, podobnie jak Biblię, za święty tekst. Rękopis drukarski to najstarsza istniejąca kopia około 72 procent tekstu Księgi Mormona, gdyż z wcześniejszego tekstu pisanego pod dyktando, przechowywanego przez dziesięciolecia wraz z kamieniem węgielnym domu w Nauvoo w stanie Illinois, przetrwało zaledwie 28 procent”.

Starszy Snow wyraził wdzięczność wyznaniu Społeczność w Chrystusie za zachowanie rękopisu w dobrym stanie przez ponad wiek. Wypowiedział również słowa uznania dla hojnych darczyńców, dzięki którym możliwe było pozyskanie tego skarbu dla Kościoła.

Cały rękopis drukarski został opublikowany w 2015 roku w ramach projektu: The Joseph Smith Papers [Pisma Józefa Smitha]. Rękopis składa się na 3 tom w serii Revelations and Translations [Objawienia i tłumaczenia]. Z czasem zdjęcia cyfrowe całego rękopisu zostaną udostępnione on-line na stronie internetowej: josephsmithpapers.org.

Obecnie trwają przygotowania  do ogólnodostępnej ekspozycji rękopisu w Bibliotece Historii Kościoła w Salt Lake City.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.