Artykuły prasowe

Konferencja Generalna: Wierni z Europy oczekują na przesłania dodające otuchy i wzywające do życia chrześcijańskiego

Wierni z całej Europy oczekują z utęsknieniem na 185. Jesienną Konferencję Generalną Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Sesje konferencji będą nadawane na żywo z Centrum Konferencyjnego w Salt Lake City, ze stanu Utah, począwszy od soboty, 26 września 2015 r.

Członkowie Kościoła w Europie oraz sympatycy zgromadzą się w domach spotkań oraz w swoich domach, aby wysłuchać natchnionych przesłań i słów przewodnictwa od Pierwszego Prezydium oraz od innych przywódców Kościoła. Oczekując na wysłuchanie nowych przemówień, wielu świętych w dniach ostatnich przygotowuje się poprzez rozmyślanie o naukach z ostatniej Konferencji Generalnej, która odbyła się w kwietniu bieżącego roku.

„Miniony kwiecień, był dla mnie wyjątkowy, ponieważ otrzymałam bardzo wiele odpowiedzi na moje modlitwy, które dodawały mi odwagi przez długi czas — powiedziała Marsida Veliu z Albanii. — Dodało mi to nie tylko odwagi, ale czułam niesamowity spokój”.

Rima Avanesjan z Niemiec podzieliła się swoimi przemyśleniami po usłyszeniu słów Starszego M. Russella Ballarda. W swoim przemówieniu Starszy Ballard zwrócił się do młodych osób z Kościoła. Jego przesłanie zachęciło Rimę Avanesjan, aby wyznaczyła cele, na których miała się skupić do czasu następnej Konferencji Generalnej. „Między innymi pracowałam nad tym, aby codziennie studiować pisma święte oraz przekazywać ofiarę postną w każdym miesiącu. To była dobra równowaga, kiedy robiłam coś dla mojego osobistego duchowego dobra i wychodziłam z pomocą ku tym, którzy są w potrzebie”.

Tak jak każda osoba jest niepowtarzalna, tak wierni mogą mieć różne przemyślenia płynące z Konferencji Generalnej. Osobiste natchnienie często prowadzi słuchaczy ku naukom i zasadom, które są akurat niezwykle istotne. „Uwielbiam słuchać wszystkich przemówień, ale szczególnie jedno zapadło mi w pamięci; wygłosił je Starszy Dale G. Renlund — powiedziała Debbie Twigger ze Zjednoczonego Królestwa, kiedy studiowała przesłania ostatniej konferencji. — Zdanie ‘święty to grzesznik, który dąży do przemiany’ poruszyło moje serce i pomogło mi zdać sobie sprawę z tego, że chociaż nie jestem doskonała, to mogę wciąż dążyć do upodobnienia się do Chrystusa”.

Jej mąż Anthony C. Twigger dodał: „Po konferencji lubię przeglądać indeks tematyczny sprawozdania z konferencji, aby znaleźć tematy, które były najczęściej poruszane podczas Konferencji Generalnej i poznać jej ogólne przesłanie. Jak zwykle najczęściej mówiono o ‘Jezusie Chrystusie’, ale także często poruszano tematy takie, jak: ‘Zadośćuczynienie’ i ‘rodzina’”.

Członkowie Kościoła wyczekują na podobne doświadczenia podczas 185. Jesiennej Konferencji Generalnej. Niektóre osoby czują, że ważne jest zapisywanie tych natchnionych przemyśleń podczas konferencji, aby później z nich skorzystać. „Kiedy oglądamy Konferencję Generalną w kaplicy, przynosimy kartki ze zdjęciem proroka, aby zapisać słowa, które nas poruszają oraz to, co powinniśmy zrobić” — zaobserwowali Marie-Antoinette i Charles Cuenot z Francji.

Poniżej wymienione są sesje 185. Jesiennej Konferencji Generalnej wraz z godzinami ich rozpoczęcia (według lokalnego czasu w Salt Lake City; do podanych czasów należy dodać osiem godzin):

— Sobota, 26 września, godz. 18.00: Generalna sesja kobiet.

— Sobota, 3 października, godz. 10.00: Sobotnia sesja poranna.

— Sobota, 3 października, godz. 14.00: Sobotnia sesja popołudniowa.

— Sobota, 3 października, godz. 18.00: Sesja kapłańska.

— Niedziela, 4 października, godz. 10.00: Niedzielna sesja poranna.

— Niedziela, 4 października, godz. 14.00: Niedzielna sesja popołudniowa.

Przekaz na żywo oraz dodatkowe informacje będą dostępne na stronie: www.lds.org. Tłumaczenia wszystkich przemówień będą dostępne kilka tygodni po konferencji.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.