Temat

Niedziela postna

Zazwyczaj jest to pierwsza niedziela w miesiącu, podczas której członkowie Święci w Dniach Ostatnich powstrzymują się od spożywania jedzenia i picia przez dwa posiłki i przekazują Kościołowi zaoszczędzoną lub wyższą kwotę na pomoc biednym i potrzebującym. Przekazane pieniądze to tak zwana ofiara postna. Spotkanie sakramentalne w każdą niedzielę postną, nazywane spotkaniem postnym, jest połączone ze składaniem świadectw, kiedy członkowie mogą spontanicznie dzielić się swoim świadectwem.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.