Artykuły prasowe

Jezus Chrystus, wiara, miłość i rodzina — to jedne z głównych tematów omawianych podczas Konferencji Generalnej

186. Wiosenna Konferencja Generalna będzie transmitowana na cały świat dla wiernych i sympatyków

W sobotę, 26 marca 2016 roku, w Salt Lake City w stanie Utah rozpocznie się pierwsza z sześciu sesji Konferencji Generalnej Kościoła Jezusa Świętych w Dniach Ostatnich, które będą transmitowane na żywo na cały świat.

Podczas tych sesji święci w dniach ostatnich wysłuchają natchnionych przesłań wygłoszonych przez przywódców kościelnych, do których należą: Pierwsze Prezydium, członkowie Kworum Dwunastu Apostołów oraz inni przedstawiciele Władz Generalnych i urzędnicy generalni Kościoła.

„Przez całe życie konferencje generalne Kościoła były dla mnie ekscytującymi duchowymi wydarzeniami, a sam Kościół był miejscem, w którym można poznać Pana” — powiedział Starszy D. Todd Christofferson z Kworum Dwunastu Apostołów w przemówieniu wygłoszonym podczas ostatniej jesiennej konferencji generalnej.

Przegląd sesji z ostatniej konferencji generalnej

Aby przygotować się do wysłuchania nadchodzącej wiosennej konferencji generalnej, mormoni często rozważają przesłania konferencyjne wygłoszone podczas sesji na ostatniej konferencji.

Oto główne tematy omawiane podczas ostatniej konferencji: Jezus Chrystus, Ojciec Niebieski, wiara, miłość, życie i rodzina. Zostały one określone z wykorzystaniem chmury słów.

Tematy pojawiające się w chmurze słów wyodrębniono poprzez połączenie przemówień w języku angielskim i przepuszczenie ich przez oprogramowanie analityczne.

Chmury słów to jeden ze sposobów, w jaki członkowie Kościoła mogą przeglądać przesłania z ostatniej konferencji generalnej. Członkowie oraz ich przyjaciele używają też ilustracji z cytatami pochodzącymi z wypowiedzi z tych odbywających się dwa razy do roku konferencji, które służą jako codzienne natchnione przesłania. Wracają też do przemówień w ciągu kolejnych sześciu miesięcy po tym, jak ukażą się one w ich ojczystym języku.

Łączność z Obszarem Europy

Podczas gdy przekaz z konferencji generalnej jest nadawany z Salt Lake City, siedziby głównej Kościoła, to wielu przywódców Kościoła poświęca czas na odwiedzanie członków na całym świecie.

Pod koniec października 2015 r. Siostra Linda K. Burton, Generalna Prezydent Stowarzyszenia Pomocy, i Bonny L. Oscarson, Generalna Prezydent Organizacji Młodych Kobiet, odwiedziły podczas wizyty w Europie Zjednoczone Królestwo, Francję, Belgię, Niemcy, Szwajcarię i Włochy. Poznały wtedy radości i wyzwania niektórych kobiet z Obszaru Europy.

„Jestem pod ogromnym wrażeniem różnorodności, jaką tu widzę i miłości, która panuje między ludźmi — powiedziała Siostra Burton podczas wizyty w Europie. — Gdybyśmy tylko wiedzieli, jak to przekazać reszcie świata, wszyscy bylibyśmy dużo lepsi!”.

Inni przywódcy Kościoła mają swe korzenie w Europie.

W styczniu 2016 r. Starszy Dale G. Renlund z Kworum Dwunastu Apostołów mówił o swoich rodzicach, którzy są imigrantami ze Skandynawii oraz o kuzynach, którzy nadal mieszkają w Finlandii i Szwecji. Starszy Renlund wierzy, że wiele swych cech charakteru, które przekazali jemu rodzice, zawdzięcza swoim nordyckim korzeniom.

Prezydent Dieter F. Uchtdorf, drugi doradca w Pierwszym Prezydium Kościoła, urodził się w Ostrawie, która obecnie należy do Republiki Czeskiej. Jego rodzina opuściła to miejsce, kiedy był jeszcze małym chłopcem. Opowiedział o swoim doświadczeniu jako uchodźcy w filmie opublikowanym w styczniu 2016 r.

Sesje 186. Konferencji Generalnej będą nadawane według poniższego harmonogramu podanego według czasu środkowoeuropejskiego.

niedziela, 27 marca, godz. 01:00: generalna sesja kobiet

sobota, 2 kwietnia, godz. 18.00: sobotnia sesja poranna

sobota, 2 kwietnia, godz. 22.00: sobotnia sesja popołudniowa

niedziela, 3 kwietnia, godz. 02:00: sesja kapłańska

niedziela, 3 kwietnia, godz. 18:00: niedzielna sesja poranna

niedziela, 3 kwietnia, godz. 22:00: niedzielna sesja popołudniowa

Konferencję generalną można oglądać na żywo na stronie lds.org oraz w domach spotkań w całej Europie.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.