Biografia przywódcy

Starszy Dale G. Renlund

 

Starszy Dale G. Renlund został powołany na członka Kworum Dwunastu Apostołów 3 października 2015 r. Od 4 kwietnia 2009 r. do chwili otrzymania obecnego powołania służył jako członek Pierwszego Kworum Siedemdziesiątych. Uprzednio służył jako prezydent Obszaru Afryki Południowo-Wschodniej.

Po uzyskaniu tytułów licencjata i magistra na Uniwersytecie Utah Starszy Renlund odbył dalsze szkolenia medyczne w szpitalu Johna Hopkinsa. Był profesorem medycyny na Uniwersytecie Utah i dyrektorem medycznym programu transplantacji kardiologicznych w Utah Transplantation Afiliated Hospitals (UTAH) [Zrzeszenie Szpitali Transplantologicznych stanu Utah].

Starszy Renlund służył w wielu powołaniach kościelnych. Był pełnoetatowym misjonarzem w Szwecji, prezydentem palika, biskupem i Siedemdziesiątym Obszaru.

Starszy Renlund urodził się w Salt Lake City w stanie Utah w listopadzie 1952 r. W 1977 r. poślubił

Ruth Lybbert. Są rodzicami jednej córki.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.