Artykuły prasowe

Duch pionierski panuje nadal, gdy młode kobiety ruszają do służby

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich jest dobrze znany z wysiłków misjonarskich. Od ponad stu lat młodzi mężczyźni i kobiety dobrowolnie poświęcają część swojego życia, aby w pełnym wymiarze czasu służyć bliźnim i dzielić się ewangelią Jezusa Chrystusa.

Obecnie ponad 67 tysięcy misjonarzy służy na całym świecie, a dużą ich część stanowią oddane młode kobiety.

„Misjonarki wyróżniają się wysokim stopniem poświęcenia”, powiedział Creg D. Ostler, Prezydent Centrum Szkolenia Misjonarzy w Anglii. „Są ludzie, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, do których dotrzeć mogą jedynie siostry. Obserwowanie ich wielkich zdolności do kochania i nauczania jest niezwykłe. Ich odwaga i wiara są zdumiewające”.

Kobiety od ponad wieku są pionierkami różnych sposobów prowadzenia pracy misjonarskiej. Pewna kobieta, Elizabeth Claridge McCune, odegrała kluczową rolę w udoskonaleniu pracy misjonarskiej w Anglii.

McCune
McCune
Elizabeth Claridge McCune odegrała kluczową rolę w udoskonaleniu pracy misjonarskiej w Anglii.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Elizabeth McCune była świętą w dniach ostatnich, która mieszkała w Utah pod koniec XIX wieku. Wyjechała do Anglii w 1897 r., aby zebrać informacje związane z historią rodziny i odwiedzić syna. Gdy przybyła na miejsce, została poproszona, aby przemawiać w lokalnym mieście na spotkaniach, w celu rozwiania krążących plotek o mormońskich kobietach.

„Czasami czułam żarliwe pragnienie zabrania głosu, czując, że jako kobieta mogę zrobić coś dobrego”, powiedziała Elizabeth McCune.

Przezwyciężając strach i pokonując inne wyzwania, z mocą przemawiała do lokalnych grup. Jej słowa i wpływ pomogły wyeliminować wiele uprzedzeń i wątpliwości, jakie ludzie mieli w stosunku do Kościoła.

Gdy Prezydent Kościoła zobaczył, jaki wpływ na tak wiele osób miała jedna kobieta, ogłosił, że od kolejnego roku kobiety będą mogły służyć na pełnoetatowych misjach.

Od czasu tego ogłoszenia tysiące dzielnych młodych kobiet opuściły swoje domy, przyjęły tytuł „Siostra”, służąc Panu i głosząc Jego ewangelię. Pionierski duch Elizabeth McCune rozprzestrzenił się po całym świecie, gdy kobiety pokonywały przeszkody, aby gorliwie służyć Panu.

Crocker
Crocker
Siostra Elizabeth Crocker niedawno ukończyła służbę na misji w Leeds w Anglii.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Siostra Elizabeth Crocker jest jedną z kilku tongijskich misjonarek, które nie mogły wrócić do domu ze względu na zamknięcie granic. Niedawno ukończyła służbę na misji w Leeds w Anglii. Z powodu pandemii COVID-19 jej pierwotne powołanie na 18-miesięczną misję zostało przedłużone do 24-miesięcy.

„Ponieważ byłam tu dłużej, niż pierwotnie mi wyznaczono, nauczyłam się polegać na Zbawicielu i korzystać z umożliwiającej działanie mocy zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa”, powiedziała Siostra Crocker. „Wiele się nauczyłam podczas dodatkowego czasu, który tutaj spędziłam, i nie zamieniłabym tego na żadne inne doświadczenie”.

Podobnie jak Siostra Crocker, tysiące innych kobiet przyjęło wyzwanie do służby w trudnym czasie. Choć te siostry codziennie napotykają na wyzwania, polegają na Jezusie Chrystusie i potrafią docierać do ludzi w inny i wyjątkowy sposób — tak jak Siostra McCune ponad sto lat temu.

Więcej o pierwszych misjonarkach i innych pełnych mocy pionierkach znajdziesz na stronie https://history.churchofjesuschrist.org/article/sister-missionaries-video?lang=eng.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.