Temat

Wyższy kapłan

Urząd w Kapłaństwie Melchizedeka. Godni mężczyźni, będący członkami Kościoła, są ustanawiani na wyższych kapłanów, kiedy są powoływani do prezydium palika, rady wyższej lub rady biskupiej lub kiedy taką decyzję podejmie prezydent palika. Wielu mormońskich mężczyzn jest wyższymi kapłanami i nie potrzebują oni żadnego formalnego szkolenia na to stanowisko.

Każdy palik posiada jedno kworum wyższych kapłanów. Prezydium palika stanowi prezydium tego kworum. W każdym okręgu wyżsi kapłani są zorganizowani w grupy wyższych kapłanów.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.